Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 24 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Ostatnia flotylla. Eskadra kaperska Augusta II Wettina w latach 1700-01. Organizacja, działania zbrojne, tło polityczne....

  Konkurs: PRELUDIUM 20 , panel: HS3

  Kierownik: Krzysztof Kuczyński

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Historii

 2. Ekonomie królewskie w Wielkim Księstwie Litewskim w latach 1780-1795

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: HS3

  Kierownik: dr Stanisław Zawadzki

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Historii

 3. Epifanie świętych w greckiej literaturze późnoantycznej

  Konkurs: SONATA 14 , panel: HS3

  Kierownik: dr Julia Doroszewska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Historii

 4. Ofiara krwawa i pokrewne rytuały w kulcie Dionizosa: mit, historia i obszar pomiędzy nimi.

  Konkurs: SONATA 14 , panel: HS3

  Kierownik: dr Bartłomiej Bednarek

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Historii

 5. Recepcja zgody sandomierskiej (1570) w Europie XVI-XVIII wieku: rola irenizmu w kształtowaniu kultur konfesyjnych

  Konkurs: OPUS 16 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Maciej Ptaszyński

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Historii

 6. Agent rewolucyjnej Francji na służbie Rzeczypospolitej. Działalność Piotra Parandiera w latach 1792-1799.

  Konkurs: PRELUDIUM 20 , panel: HS3

  Kierownik: Michał Balogh

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Historii

 7. Kobieca północ: Portret greckich kobiet w Epirze, Ilirii i Tesalii w okresie późnoklasycznym i hellenistycznym

  Konkurs: SONATINA 6 , panel: HS3

  Kierownik: dr Karolina Frank

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Historii

 8. Grecka kultura arystokratyczna (VIII-V w. p.n.e.) – style życia i systemy wartości

  Konkurs: OPUS 11 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Marek Węcowski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Historii

 9. Kryzys Imperium w III wieku: przyczyny i odbicie w źródłach antycznych

  Konkurs: OPUS 13 , panel: HS3

  Kierownik: prof. Adam Ziółkowski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Historii

 10. "Wielka i Mała Rozbieżność" widziane przez szkła korporacji: mieszkańcy Europy Środkowo-Wschodniej w Azji w XVII wieku...

  Konkurs: OPUS 14 , panel: HS3

  Kierownik: prof. Dariusz Kołodziejczyk

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Historii

 11. Emocje i ich okazywanie w twórczości Jana Długosza

  Konkurs: PRELUDIUM 20 , panel: HS3

  Kierownik: Kalina Słaboszowska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Historii

 12. Przed monoteizmem? Religie Judei epoki perskiej i wczesnej epoki hellenistycznej (V–III w. p.n.e.) w świetle źródeł ikon...

  Konkurs: BEETHOVEN CLASSIC 4 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Łukasz Niesiołowski-Spano

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Historii

 13. Duńczycy jako "wspólnota tekstu" w XII-wiecznych narracjach duńskich kronik poprzedzających Saxa Gramatyka

  Konkurs: PRELUDIUM 20 , panel: HS3

  Kierownik: Michał Gniadek-Zieliński

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Historii

 14. Mieszkańcy Wschodu: Żydzi z obszarów Bliskiego Wschodu w oczach polskich Żydów w dwudziestoleciu międzywojennym

  Konkurs: SONATA 17 , panel: HS3

  Kierownik: dr Magdalena Kozłowska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Historii

 15. Rola prezbiterów i diakonów we wspólnotach monastycznych poźnoantycznej Galii

  Konkurs: ETIUDA 6 , panel: HS3

  Kierownik: Jerzy Szafranowski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Historii

 16. Transformacja społeczeństwa Królestwa Polskiego w raportach dyplomatów niemieckich i austro-węgierskich 1890-1914

  Konkurs: OPUS 15 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Piotr Szlanta

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Historii

 17. Historia fotografii robotniczej w Polsce (1918-1939).

  Konkurs: PRELUDIUM 20 , panel: HS3

  Kierownik: Maciej Duklewski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Historii

 18. Myśląc o myśleniu: pojęciowe metafory poznania w korpusie Plutarcha

  Konkurs: SONATA BIS 11 , panel: HS3

  Kierownik: dr Julia Doroszewska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Historii

 19. Biologiczny standard życia w Polsce 1800-1950: przemiany wysokości i masy ciała.

  Konkurs: OPUS 11 , panel: HS3

  Kierownik: prof. Michał Kopczyński

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Historii

 20. Brakujące ogniowo. Zaginiona łacińska historiografia cesarstwa późnorzymskiego (III - V wiek)

  Konkurs: OPUS 15 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Paweł Janiszewski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Historii

 21. Rodzina żydowska w Warszawie w I poł. XIX wieku w świetle testamentów

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: HS3

  Kierownik: Anna Dybała-Pacholak

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Historii

 22. Tłumaczenie tolerancji: koncepcje, teksty i pośrednicy między Polską a protestanckimi Niemcami (1645-1795)

  Konkurs: BEETHOVEN CLASSIC 4 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Maciej Ptaszyński

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Historii

 23. Samorząd żydowski na ziemiach polskich. Ewolucja struktur i mechanizmów działania.

  Konkurs: OPUS 21 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Anna Michałowska-Mycielska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Historii

 24. Przestępstwa seksualne zagrożone karą śmierci na terenach województwa ruskiego w XVIII wieku.

  Konkurs: PRELUDIUM 20 , panel: HS3

  Kierownik: Klaudia Rogowska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Historii