Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 44 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Jednostki pomocnicze w zarządzaniu dużymi miastami

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS4

  Kierownik: prof. Paweł Swianiewicz

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych

 2. Opłaty za lokalne usługi publiczne - znaczenie finansowe i polityczne

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS4

  Kierownik: prof. Paweł Swianiewicz

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych

 3. Wpływ reform przestrzennych w Medellin (Kolumbia) na grupy społeczne i indywidualne relacje "człowiek-przestrzeń".

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: HS6

  Kierownik: Ewelina Biczyńska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych

 4. Segregacja społeczna a izolacja przestrzenna. Polityka mieszkaniowa na wybranych obszarach metropolitalnych Niemiec, Fra...

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS4

  Kierownik: dr Anna Grzegorczyk

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych

 5. Głuchoniemcy (Walddeutsche): przeszłość i teraźniejszość zapomnianych społeczności lokalnych na Pogórzu Karpackim....

  Konkurs: OPUS 18 , panel: HS3

  Kierownik: prof. Marcin Solarz

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych

 6. Strategie wspierające zrównoważony rozwój obszarów wiejskich w regionach o wysokim poziomie ubóstwa. Koncepcja metodolog...

  Konkurs: HARMONIA 2 , panel: HS4

  Kierownik: prof. Mirosława Czerny

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych

 7. Portugalskie dziedzictwo kolonialne w przestrzeni współczesnych miast afrykańskich

  Konkurs: PRELUDIUM 16 , panel: HS3

  Kierownik: dr Krzysztof Górny

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych

 8. Wpływ topoklimatu na regenerację górskich lasów porolnych

  Konkurs: PRELUDIUM 18 , panel: ST10

  Kierownik: Zofia Jabs-Sobocińska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych

 9. Charakterystyka stresu termicznego stref klimatycznych Köppena-Geigera w Europie i północnej Afryce. Piętra klimatyczne ...

  Konkurs: PRELUDIUM 19 , panel: ST10

  Kierownik: Oleh Skrynyk

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych

 10. Zmiana modeli procesów innowacji: szansa na zmianę ścieżek rozwoju regionów słabiej rozwiniętych

  Konkurs: OPUS 7 , panel: HS5

  Kierownik: prof. Jacek Szlachta

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych

 11. Współpraca międzygminna - formy, skala, motywy, mechanizmy, rezultaty - porównanie krajów europejskich

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Marta Lackowska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych

 12. Ewaluacja metod prezentacji kartograficznej w kontekście percepcji mapy i efektywności przekazu informacji

  Konkurs: OPUS 12 , panel: HS6

  Kierownik: dr Izabela Gołębiowska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych

 13. Instytucje i współrządzenie lokalne a zmiany zagospodarowania terenu - badanie porównawcze wybranych krajów europejskich...

  Konkurs: OPUS 15 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Katarzyna Szmigiel-Rawska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych

 14. Zróżnicowanie przestrzenne wrażliwości społeczeństwa informacyjnego na wybrane zagrożenia naturalne w Polsce

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS4

  Kierownik: prof. Piotr Werner

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych

 15. Polityka podatkowa polskich gmin jako instrument w konkurencji o rozwój

  Konkurs: OPUS 4 , panel: HS4

  Kierownik: dr Julita Łukomska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych

 16. Czynniki rozwoju polskich gmin w kontekście kryzysu gospodarczego i nowych wyzwań Unii Europejskiej

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Wojciech Dziemianowicz

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych

 17. Wpływ wielkości jednostki samorządu terytorialnego na efektywność jej funkcjonowania

  Konkurs: OPUS 6 , panel: HS4

  Kierownik: prof. Paweł Swianiewicz

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych

 18. Wilgotność i gęstość objętościowa piasku jako nowe zmienne w modelu numerycznym transportu piasku i morfodynamiki wydm...

  Konkurs: OPUS 12 , panel: ST10

  Kierownik: dr Clement Narteau

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych

 19. Przestrzenie publiczne strefy podmiejskiej

  Konkurs: SONATA 12 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Dorota Mantey

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych

 20. Wykorzystanie danych satelitarnych do homogenizacji pomiarów naziemnych promieniowania słonecznego dochodzącego do powie...

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: ST10

  Kierownik: dr Kinga Kulesza

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych

 21. Dynamika przepływu powietrza oraz transportu eolicznego piasku w obrębie i ponad roślinnością - znaczenie dla powstania ...

  Konkurs: OPUS 16 , panel: ST10

  Kierownik: prof. Patrick Hesp

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych

 22. Instytucjonalne zmiany użytkowania przestrzeni na obszarach niezurbanizowanych w Polsce

  Konkurs: PRELUDIUM 19 , panel: HS4

  Kierownik: Justyna Ślawska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych

 23. Wielolokalność mieszkaniowa w Polsce i jej znaczenie dla zrównoważonej gospodarki przestrzennej

  Konkurs: SONATA 17 , panel: HS4

  Kierownik: dr Barbara Jaczewska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych

 24. Reprezentacja polityczna kobiet w samorządzie lokalnym: stereotypy, reguły wyborów, rezultaty polityk publicznych

  Konkurs: OPUS 22 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Adam Gendźwiłł

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych

 25. Wykorzystanie koncepcji "ecosystem services" na potrzeby zarządzania zrównoważonym rozwojem turystyki na przykładzie obs...

  Konkurs: OPUS 4 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Sylwia Kulczyk

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych

 26. Współpraca jednostek samorządu terytorialnego: wymiar ekonomiczny i polityczny

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS5

  Kierownik: prof. Paweł Swianiewicz

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych

 27. Dysproporcjonalność w wyborach rad gmin w 2010 i 2014 roku w Polsce

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: HS5

  Kierownik: dr Adam Gendźwiłł

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych

 28. Reformy terytorialne w Europie - międzynarodowa perspektywa porównawcza

  Konkurs: HARMONIA 9 , panel: HS5

  Kierownik: prof. Paweł Swianiewicz

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych

 29. Rozkład przestrzenny frekwencji i nieważnych głosów w wyborach w Polsce w latach 2000-2019

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: HS4

  Kierownik: Magdalena Skorupska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych

 30. Dualizm rozwoju gmin w Polsce w kontekście polityk i aspiracji społeczności lokalnych oraz czynników zewnętrznych - na t...

  Konkurs: OPUS 16 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Wojciech Dziemianowicz

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych

 31. Optymalizacja redakcji legendy mapy jako elementu narzędzi geowizualizacji w kontekście efektywności i strategii pozyski...

  Konkurs: SONATA 14 , panel: HS6

  Kierownik: dr Izabela Gołębiowska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych

 32. Przestrzenne zróżnicowanie przepływu kulturowych usług ekosystemowych w dużym mieście. Ile przyrody w kontakcie z przyro...

  Konkurs: OPUS 16 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Sylwia Kulczyk

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych

 33. Władza podzielona w polskich gminach

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: HS5

  Kierownik: Martyna Zawadzka

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych

 34. Wychodzenie z cienia? Polskie badania nad samorządem terytorialnym w kontekście nauki europejskiej - ewolucja strategii ...

  Konkurs: OPUS 16 , panel: HS5

  Kierownik: prof. Paweł Swianiewicz

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych

 35. Optymalizacja redakcji osadnictwa oraz sieci dróg w skalach przeglądowych z wykorzystaniem sztucznej inteligencji oraz t...

  Konkurs: OPUS 19 , panel: HS4

  Kierownik: dr Izabela Karsznia

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych

 36. W poszukiwaniu (nowej) równowagi sił: studium relacji państwo-miasta w Polsce

  Konkurs: OPUS 19 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Marta Lackowska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych

 37. Mikrowietrzenie i charakterystyki spektralne powierzchni skalnych na przedpolach lodowców

  Konkurs: PRELUDIUM BIS 2 , panel: ST10

  Kierownik: dr hab. Maciej Dąbski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych

 38. Zabezpieczenie egzystencji (livelihood) - nadzieja i uwarunkowania nowego paradygmatu dla badań nad rozwojem

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS4

  Kierownik: prof. Mirosława Czerny

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych

 39. Funkcjonowanie dolin walnych w górach wysokich w klimacie suchym (na przykładzie doliny Dades, Atlas Wysoki)

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST10

  Kierownik: dr Elżbieta Rojan

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych

 40. Miejski recycling. Wykorzystanie obszarów poprzemysłowych na funkcje czasu wolnego w polskich miastach.

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS4

  Kierownik: dr Marta Derek

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych

 41. Atlas geografii politycznej Polski. Polska w świecie współczesnym.

  Konkurs: OPUS 8 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Marcin Solarz

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych

 42. Dynamika bezdomności kobiet w Polsce

  Konkurs: OPUS 9 , panel: HS6

  Kierownik: dr Magdalena Mostowska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych

 43. Liderzy polityczni w europejskich samorządach lokalnych

  Konkurs: HARMONIA 7 , panel: HS5

  Kierownik: dr Adam Gendźwiłł

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych

 44. Determinanty modelu koordynacji lokalnych usług publicznych w kontekście ekonomii kosztów transakcyjnych, charakterystyk...

  Konkurs: OPUS 12 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Katarzyna Szmigiel-Rawska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych