Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 104 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Filozoficzne podstawy praw człowieka z perspektywy teorii sprawiedliwości oraz jej polityczne implikacje w wymiarze pańs...

  Konkurs: SONATA 1 , panel: HS5

  Kierownik: dr Rafał Wonicki

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii

 2. W poszukiwaniu straconego potencjału miejskiej rewolucji. Nierówności, chaos i entuzjazm w Warszawie po 1989 roku.

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: HS3

  Kierownik: Joanna Kusiak

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii

 3. Metody filozofii eksperymentalnej - analiza, ewaluacja i rekomendacje

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: HS1

  Kierownik: dr Adrian Ziółkowski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii

 4. Wirtualne wspólnoty katolickie: religia wobec wyzwań Internetu.

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: HS6

  Kierownik: dr Marta Kołodziejska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii

 5. Ekonomizacja emocji w późnym kapitalizmie - analiza socjologiczna

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: HS6

  Kierownik: dr Agata Dembek

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii

 6. Świadomość poza teatrem kartezjańskim: współczesne antykartezjańskie teorie świadomości

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: HS1

  Kierownik: Kinga Jęczmińska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii

 7. Formalne teorie prawdy i niestandardowe modele arytmetyki

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: HS1

  Kierownik: Michał Godziszewski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii

 8. Kaliningradzki palimpsest. Wyobrażenia o przeszłości i tożsamość zbiorowa mieszkańców obwodu kaliningradzkiego

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: HS3

  Kierownik: Monika Wójcik-Żołądek

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii

 9. Rozumowania hipotetyczne i okresy warunkowe

  Konkurs: FUGA 5 , panel: HS1

  Kierownik: dr Maciej Sendłak

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii

 10. Rola transferów socjalnych w budżetach gospodarstw domowych beneficjentów pomocy społecznej

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: HS5

  Kierownik: Mateusz Trochymiak

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii

 11. Relatywizm semantyczny dotyczący wyrażeń perspektywicznych: rewizja i obrona

  Konkurs: OPUS 17 , panel: HS1

  Kierownik: dr Dan-Cristian Zeman

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii

 12. Postawy niedoksastyczne i semantyka języka naturalnego

  Konkurs: OPUS 19 , panel: HS1

  Kierownik: dr Wojciech Rostworowski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii

 13. Logiki dla wnioskowań jakościowych

  Konkurs: MAESTRO 1 , panel: HS1

  Kierownik: dr hab. Joanna Golińska-Pilarek

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii

 14. Logika językowego doświadczenia

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS1

  Kierownik: dr Konrad Zdanowski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii

 15. Strategie wobec niepewności

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: HS6

  Kierownik: Aleksandra Leyk

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii

 16. Max Weber w teorii postkolonialnej: przypadek polski

  Konkurs: OPUS 7 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Marta Bucholc

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii

 17. Uczenie się semantyki kwantyfikatorów języka naturalnego

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: HS1

  Kierownik: Dariusz Kalociński

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii

 18. Pojętni uczniowie. Polska elita partyjno-rządowa 1949-1956

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: HS6

  Kierownik: Łukasz Bertram

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii

 19. Czym jest myślenie obrazami?

  Konkurs: SONATA 10 , panel: HS1

  Kierownik: dr Piotr Kozak

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii

 20. Relacja człowieka i środowiska. Interpretacja filozofii Williama Jamesa w kontekście etyki środowiskowej.

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: HS1

  Kierownik: Magdalena Kiełkowicz-Werner

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii

 21. Problem wyjaśniania w matematyce

  Konkurs: OPUS 11 , panel: HS1

  Kierownik: prof. Krzysztof Wójtowicz

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii

 22. Jednostkowość i treść

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: HS1

  Kierownik: Maria Matuszkiewicz

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii

 23. Aktorzy-Sieci w kolektywach hakerskich

  Konkurs: ETIUDA 5 , panel: HS6

  Kierownik: Marcin Zaród

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii

 24. Pojetyczny i krytyczny model wyobraźni w wybranych teoriach estetycznych

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: HS1

  Kierownik: Katarzyna Weichert

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii

 25. HOPE - Przyjmowanie "Obcych" - Permutacje tożsamości europejskiej - case study małego miasteczka sardyńskiego.

  Konkurs: OPUS 13 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Izabela Wagner-Saffray

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii

 26. Ludwig Wittgenstein i normatywność społeczna

  Konkurs: PRELUDIUM 17 , panel: HS1

  Kierownik: Amadeusz Just

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii

 27. Poznanie ucieleśnione w ujęciu ontologii lokacyjnej

  Konkurs: OPUS 17 , panel: HS1

  Kierownik: dr Konrad Werner

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii

 28. W stronę kognitywnie wiarygodnego, kompozycyjnego modelu kwantyfikacji w języku naturalnym

  Konkurs: OPUS 18 , panel: HS1

  Kierownik: dr hab. Justyna Grudzińska-Zawadowska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii

 29. Czy prawda jest pojęciem niewinnym? Filozoficzno-logiczna analiza deflacjonizmu

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS1

  Kierownik: dr hab. Cezary Cieśliński

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii

 30. Znaczenie pojęcia błędnych reprezentacji we współczesnych teoriach reprezentacji umysłowych

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: HS1

  Kierownik: Krystyna Bielecka

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii

 31. Rynek i wartościowanie. Problem zakorzenienia działalności gospodarczej na rynku kapitałowym, na przykładzie Giełdy Papi...

  Konkurs: SONATA 3 , panel: HS6

  Kierownik: dr Mikołaj Lewicki

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii

 32. Państwo współczesne: style działania

  Konkurs: OPUS 4 , panel: HS6

  Kierownik: prof. Jacek Raciborski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii

 33. Etos i przemiany tożsamości młodej polskiej inteligencji

  Konkurs: FUGA 2 , panel: HS6

  Kierownik: dr Piotr Kulas

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii

 34. Atrybutywne Użycie Deskrypcji Określonych

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: HS1

  Kierownik: Wojciech Rostworowski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii

 35. Rola eksplanacyjna pojęcia introspekcji w świetle nauk o poznaniu

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: HS1

  Kierownik: dr Joanna Komorowska-Mach

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii

 36. Studium teoretyczne i eksperymentalne efektu Knobe'a i problemu Butlera

  Konkurs: OPUS 6 , panel: HS1

  Kierownik: dr hab. Katarzyna Paprzycka-Hausman

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii

 37. Bezbłędna niezgoda we współczesnych teoriach semantycznych

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: HS1

  Kierownik: Natalia Karczewska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii

 38. Formalne teorie prawdy

  Konkurs: OPUS 7 , panel: HS1

  Kierownik: dr hab. Cezary Cieśliński

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii

 39. Aktorzy-Sieci w zbiorowościach hakerskich. Studium etnograficzne z zakresu badań nad nauką i techniką.

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: HS6

  Kierownik: Marcin Zaród

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii

 40. Epistemologia doświadczenia religijnego w XX-wiecznej filozofii rosyjskiej i żydowskiej

  Konkurs: OPUS 7 , panel: HS1

  Kierownik: dr hab. Janusz Dobieszewski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii

 41. Filozofia z metodologicznego punktu widzenia. Kondycja i perspektywy dyscyplin filozoficznych w świetle paradygmatu Szko...

  Konkurs: SONATA BIS 5 , panel: HS1

  Kierownik: prof. Anna Brożek

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii

 42. Społeczne modele uczenia się semantyki. Nabywanie i ewolucja znaczeń kwantyfikatorów

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS1

  Kierownik: dr Nina Gierasimczuk

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii

 43. Wpływ rozpoznania sytuacji poznawczej na treść fundamentalnych przekonań. Studium teoretyczne i eksperymentalne.

  Konkurs: FUGA 5 , panel: HS1

  Kierownik: dr Konrad Werner

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii

 44. Boszniacki nacjonalizm. Strategie tworzenia granic wspólnoty

  Konkurs: ETIUDA 4 , panel: HS6

  Kierownik: Tomasz Rawski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii

 45. Od bezrobocia do pracy nisko płatnej. Strategie przetrwania na peryferyjnym rynku pracy.

  Konkurs: ETIUDA 4 , panel: HS6

  Kierownik: Justyna Zielińska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii

 46. Autonomiczne Roboty Bojowe w perspektywie Teorii Wojny Sprawiedliwej - etyczne wdrożenie broni autonomicznej we współcze...

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: HS1

  Kierownik: Maciej Zając

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii

 47. Kształtowanie przestrzeni miejskiej w warunkach pół-peryferyjnego kapitalizmu. Rynek nieruchomości w perspektywie dewelo...

  Konkurs: ETIUDA 7 , panel: HS6

  Kierownik: Krzysztof Gubański

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii

 48. Niedyskursywne praktyki społeczne. Próba wyjścia poza racjonalistyczny paradygmat filozofii społecznej

  Konkurs: ETIUDA 7 , panel: HS1

  Kierownik: Amadeusz Just

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii

 49. Współwystępowanie różnych modeli duchowości w Kościele katolickim na przykładzie trzech ruchów odnowy katolickiej...

  Konkurs: PRELUDIUM 17 , panel: HS6

  Kierownik: Antoni Głowacki

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii

 50. Samoistne struktury w grawitacji kwantowej

  Konkurs: OPUS 17 , panel: HS1

  Kierownik: dr Antonio Vassallo

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii