Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 9 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Rola transferów socjalnych w budżetach gospodarstw domowych beneficjentów pomocy społecznej

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: HS5

  Kierownik: Mateusz Trochymiak

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Socjologii

 2. Pozaprogramowe charakterystyki partii politycznych i ich wykorzystanie w kampanii wyborczych

  Konkurs: SONATA 14 , panel: HS5

  Kierownik: dr Wojciech Rafałowski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Socjologii

 3. Władza komunistycznego państwa polskiego i Kościoła rzymskokatolickiego wobec sprawczości homoseksualnych księży w okres...

  Konkurs: SONATINA 5 , panel: HS3

  Kierownik: dr Agnieszka Laddach

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Socjologii

 4. Negocjowanie norm pracy w instytucjach rynku pracy w Polsce. Perspektywa osób bezrobotnych

  Konkurs: PRELUDIUM 16 , panel: HS6

  Kierownik: Alicja Palęcka

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Socjologii

 5. Dynamika niepewności zatrudnienia młodych: uwarunkowania, trajektorie i skutki w perspektywie porównawczej

  Konkurs: OPUS 16 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Anna Kiersztyn

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Socjologii

 6. Technologie informacyjne w polityce publicznej. Krytyczna analiza profilowania bezrobotnych w Polsce

  Konkurs: OPUS 12 , panel: HS5

  Kierownik: dr Karolina Sztandar-Sztanderska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Socjologii

 7. (Nie)tradycyjni tradycyjni? Przemiany rodzin wiejskich z perspektywy kobiet w latach 1989-2019.

  Konkurs: SONATA 12 , panel: HS6

  Kierownik: dr Sylwia Urbańska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Socjologii

 8. Kult przodków jako element transnarodowej sieci wsparcia rodzin wietnamskich w Wietnamie i w Polsce

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: HS6

  Kierownik: Ewa Grabowska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Socjologii

 9. Związki zawodowe wobec ograniczenia prawa do strajku

  Konkurs: PRELUDIUM 16 , panel: HS5

  Kierownik: Katarzyna Rakowska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Socjologii