Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 32 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Kulturowy kontekst przemian społeczno-politycznych w świecie arabskim po 2010 roku

  Konkurs: SONATA 2 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Katarzyna Górak-Sosnowska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Orientalistyczny

 2. Socjolingwistyczne studium starobabilońskich listów z Mezopotamii i z Mari

  Konkurs: FUGA 3 , panel: HS2

  Kierownik: dr Krzysztof Baranowski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Orientalistyczny

 3. Kulturowe konceptualizacje w języku i literaturze suahili

  Konkurs: OPUS 16 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Iwona Kraska-Szlenk

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Orientalistyczny

 4. Dżinijska filozofia języka w okresie klasycznym (V-X w. n.e.) i jej epistemologiczne oraz ontologiczne konsekwencje

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: HS1

  Kierownik: Małgorzata Glinicka

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Orientalistyczny

 5. Historia stosunków polsko-japońskich w latach 1945-2015

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS3

  Kierownik: prof. Ewa Pałasz-Rutkowska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Orientalistyczny

 6. Filozofia indyjska okresu późniego Objawienia (śruti) wczesnych tekstów Pamięci (smrti) (V p.n.e.- II n.e.)

  Konkurs: OPUS 11 , panel: HS1

  Kierownik: dr hab. Joanna Jurewicz

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Orientalistyczny

 7. Ewolucja pojęcia negacji w indyjskiej filozofii języka w okresie od V do XVIII wieku

  Konkurs: SONATA 13 , panel: HS1

  Kierownik: dr Małgorzata Sulich-Cowley

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Orientalistyczny

 8. Historia klasycznej filozofii indyjskiej: szkoły niebramińskie

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS1

  Kierownik: prof. Piotr Balcerowicz

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Orientalistyczny

 9. Status prawny islamu jako religii w Rzeczpospolitej Polskiej i jego wpływ na funkcjonowanie mniejszości muzułmańskiej w ...

  Konkurs: OPUS 3 , panel: HS1

  Kierownik: dr hab. Agata Nalborczyk

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Orientalistyczny

 10. Hebrajskie czasopisma literackie jako reprezentacja żydowskiego życia literackiego w międzywojennej Polsce

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: HS2

  Kierownik: Magda Szwabowicz

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Orientalistyczny

 11. Trojan Catalogue (Hom. Il. 2.816-877) and the Peoples of Western Anatolia in the Late Bronze and Early Iron Age. A Study...

  Konkurs: POLONEZ 1 , panel: HS3

  Kierownik: dr Rostislav Oreshko

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Orientalistyczny

 12. Warszawa, Łódź, Kraków - powojenne polskie miasta w świetle żydowskiej literatury dokumentu osobistego

  Konkurs: FUGA 5 , panel: HS3

  Kierownik: dr Monika Stępień

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Orientalistyczny

 13. Historia klasycznej filozofii indyjskiej, buddyzm, sceptycyzm i materializm

  Konkurs: OPUS 12 , panel: HS1

  Kierownik: dr hab. Piotr Balcerowicz

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Orientalistyczny

 14. Wiedza geograficzna w Anatolii hetyckiej w XVIII-XII w. p.n.e. w świetle tekstów klinowych.

  Konkurs: SONATA 12 , panel: HS3

  Kierownik: dr Adam Kryszeń

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Orientalistyczny

 15. Debaty wokół budowy meczetu w Warszawie i innych miastach europejskich. Stan prawny, podmioty budujące, przyczyny protes...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS1

  Kierownik: dr Agata Nalborczyk

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Orientalistyczny

 16. Typologizacja wyników badań naukowych tzw.szkoły rewizjonistów zachodnioeuropejskiej islamistyki, poświęconych alternaty...

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS1

  Kierownik: dr Marcin Grodzki

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Orientalistyczny

 17. Geografia historyczna regionu stolicy hetyckiej, Hattusa, w XVII-XII w. p.n.e.

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: HS3

  Kierownik: Adam Kryszeń

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Orientalistyczny

 18. Jak instytucja monarchii czyni państwa arabskie stabilnymi?

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: HS5

  Kierownik: Grzegorz Małachowski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Orientalistyczny

 19. Pejzaż duchowy Południowej Afryki. Wzajemne wpływy pracy sangom, szamanów i myśli New Age w Republice Południowej Afryki...

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: HS1

  Kierownik: dr Agnieszka Podolecka

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Orientalistyczny

 20. Akty mowy w języku akadyjskim w I tys. p.n.e.

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: HS2

  Kierownik: Sara Manasterska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Orientalistyczny

 21. Medycyna bez lekarzy. Edycja krytyczna domowego poradnika medycznego z czternastowiecznego Kairu, z wprowadzeniem, tłuma...

  Konkurs: OPUS 16 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Anna Lewicka

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Orientalistyczny

 22. Społeczne granice języków: Dynamika kontaktu w północno-zachodniej Amazonii

  Konkurs: SONATA 16 , panel: HS2

  Kierownik: dr Katarzyna Wojtylak

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Orientalistyczny

 23. Najstarszy zachowany manuskrypt buddyjskiego tekstu sanskryckiego pt. Mahawastu - edycja dyplomatyczna wraz z komentarze...

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: HS2

  Kierownik: Katarzyna Marciniak

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Orientalistyczny

 24. Prawa człowieka a polityka Indii i Pakistanu wobec Kaszmiru

  Konkurs: OPUS 3 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Piotr Balcerowicz

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Orientalistyczny

 25. Ruchy dysydenckie w Gruzji sowieckiej

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: HS3

  Kierownik: Aleksandra Gryźlak

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Orientalistyczny

 26. Najstarsza myśl filozoficzna Indii (XV-III p.n.e.)

  Konkurs: OPUS 3 , panel: HS1

  Kierownik: dr hab. Joanna Jurewicz

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Orientalistyczny

 27. Sędziowie Babilonu: system sądowniczy w południowej Mezopotamii w okresie nowobabilońskim i perskim (626-330 p.n.e.)

  Konkurs: OPUS 4 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Małgorzata Sandowicz

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Orientalistyczny

 28. Etyka pamięci o Zagładzie w polskiej i izraelskiej literaturze post-holokaustowej: studium porównawcze.

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: HS2

  Kierownik: Agnieszka Podpora

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Orientalistyczny

 29. Wielojęzyczny słownik semantyczny nazw części ciała

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Iwona Kraska-Szlenk

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Orientalistyczny

 30. Kolekcja malarstwa Madhubani w zbiorach Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie

  Konkurs: PRELUDIUM 16 , panel: HS2

  Kierownik: dr Barbara Banasik

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Orientalistyczny

 31. Protokoły pierwszego parlamentu Iranu 1906-1908. Tłumaczenie i analiza językowo-literacka i historyczna.

  Konkurs: SONATA 15 , panel: HS3

  Kierownik: dr Stanisław Jaśkowski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Orientalistyczny

 32. Liminalny aspekt bóstw w starożytnym Egipcie

  Konkurs: ETIUDA 8 , panel: HS3

  Kierownik: Dániel Takács

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Orientalistyczny