Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 33 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. "Styl późny" w twórczości Jose Saramago

  Konkurs: OPUS 3 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Ewa Łukaszyk

  Uniwersytet Warszawski, Wydział "Artes Liberales"

 2. Język Matki: tekstualność, autorstwo i wspólnota w monastycyzmie kobiet okresu po reformie terezjańskiej (ca. 1560-1700)...

  Konkurs: SONATA 16 , panel: HS2

  Kierownik: dr Julia Lewandowska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział "Artes Liberales"

 3. Wbrew dorosłości: milenialne dziewczyny w amerykańskiej kulturze wizualnej

  Konkurs: PRELUDIUM 20 , panel: HS2

  Kierownik: Aleksandra Kamińska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział "Artes Liberales"

 4. Edukacja na pograniczu człowieczeństwa: wyzwanie nowych technologii

  Konkurs: OPUS LAP 21 , panel: HS6

  Kierownik: dr Krzysztof Skonieczny

  Uniwersytet Warszawski, Wydział "Artes Liberales"

 5. Korespondencja i publicystyka Dawida Lazera z Palestyny/Izraela (1941-1974)

  Konkurs: OPUS 6 , panel: HS2

  Kierownik: dr Elżbieta Kossewska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział "Artes Liberales"

 6. Edukacja liberalna czy artes neoliberales? Etnograficzne studium programów "liberal arts" w europejskich uniwersytetach ...

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: HS6

  Kierownik: dr Daniel Kontowski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział "Artes Liberales"

 7. Badanie kultury materialnej szympansow w wschodniej DR Konga

  Konkurs: OPUS 13 , panel: NZ8

  Kierownik: dr Thurston Hicks

  Uniwersytet Warszawski, Wydział "Artes Liberales"

 8. Retoryka tożsamości. Pisarze nowołacińscy Dalmacji weneckiej.

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: HS2

  Kierownik: Aleksander Sroczyński

  Uniwersytet Warszawski, Wydział "Artes Liberales"

 9. (Bio)dyskurs po katastrofie. Naturo-kulturowy status katastrof nuklearnych w Czarnobylu i Fukushimie.

  Konkurs: PRELUDIUM 17 , panel: HS2

  Kierownik: Aleksandra Brylska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział "Artes Liberales"

 10. Dziecięca książka informacyjna w XXI wieku: tendencje – metody badań – modele lektury

  Konkurs: PRELUDIUM 19 , panel: HS2

  Kierownik: Krzysztof Rybak

  Uniwersytet Warszawski, Wydział "Artes Liberales"

 11. Warszawski pochód planet (1580) opisany przez Martina Grunewega – organizacja, gatunek i ikonografia wczesnonowożytnego ...

  Konkurs: PRELUDIUM 20 , panel: HS2

  Kierownik: Agata Starownik

  Uniwersytet Warszawski, Wydział "Artes Liberales"

 12. Literatura i nauki ścisłe: dialog dwóch kultur ponad metaforami we współczesnej literaturze włoskiej

  Konkurs: SONATA 4 , panel: HS2

  Kierownik: dr Stefano Redaelli

  Uniwersytet Warszawski, Wydział "Artes Liberales"

 13. ZMIANA STATUSU ZWIERZĄT W SZTUCE WSPÓŁCZESNEJ

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: HS2

  Kierownik: Dorota Łagodzka

  Uniwersytet Warszawski, Wydział "Artes Liberales"

 14. Kryptoteologiczna obrona świeckości. Antropologia Hanny Arendt wobec tezy o sekularyzacji

  Konkurs: ETIUDA 4 , panel: HS1

  Kierownik: Rafał Zawisza

  Uniwersytet Warszawski, Wydział "Artes Liberales"

 15. Dialog z Europą, dialog z przeszłością. Wyzwania i strategie adaptacyjne arystokracji tubylczej Nowej Hiszpanii w perspe...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS3

  Kierownik: dr Justyna Olko-Bajer

  Uniwersytet Warszawski, Wydział "Artes Liberales"

 16. Recepcja mitu o Narcyzie w kulturze Zachodu. Pożądanie narcystyczne a samopoznanie

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: HS2

  Kierownik: dr Agnieszka Gotchold

  Uniwersytet Warszawski, Wydział "Artes Liberales"

 17. Chronologia i kalendarze w kulturze umysłowej Europy Środkowo-Wschodniej (1400-1700): komputystyka, spory o reformę kale...

  Konkurs: FUGA 2 , panel: HS3

  Kierownik: dr Michał Choptiany

  Uniwersytet Warszawski, Wydział "Artes Liberales"

 18. Szesnastowieczne laboratorium językowe - rola współpracy międzykulturowej w "chrystianizacji języka nahuatl" . Krytyczne...

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: HS2

  Kierownik: Katarzyna Granicka

  Uniwersytet Warszawski, Wydział "Artes Liberales"

 19. Czystka gatunkowa. Polityczny wymiar tępienia szczurów w Polsce po 1945 roku

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: HS3

  Kierownik: Gabriela Jarzebowska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział "Artes Liberales"

 20. Trauma, akulturacja i sprawczość. Świat Indian Nahua od szesnastego do dwudziestego pierwszego wieku

  Konkurs: OPUS 15 , panel: HS3

  Kierownik: prof. Justyna Olko

  Uniwersytet Warszawski, Wydział "Artes Liberales"

 21. W poszukiwaniu autentyczności. Badania problematycznych relacji między filmowcami z Ameryki Łacińskiej a europejskimi fu...

  Konkurs: SONATINA 3 , panel: HS2

  Kierownik: dr Bolesław Racięski

  Uniwersytet Warszawski, Wydział "Artes Liberales"

 22. Metafory jako klucz do obrazu świata przedhiszpańskich Indian Nahua: studium interdyscyplinarne

  Konkurs: OPUS 17 , panel: HS3

  Kierownik: dr Julia Madajczak

  Uniwersytet Warszawski, Wydział "Artes Liberales"

 23. Archiwum dziewczyn: własne oblicza dziewczyn w kulturze wizualnej i literaturze

  Konkurs: ETIUDA 8 , panel: HS2

  Kierownik: Aleksandra Kamińska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział "Artes Liberales"

 24. Henryk Sienkiewicz. Obecność w kulturze polskiej XX wieku. Polskość i nowoczesność. Recepcja i nowe odczytania.

  Konkurs: MAESTRO 3 , panel: HS2

  Kierownik: prof. Tadeusz Bujnicki

  Uniwersytet Warszawski, Wydział "Artes Liberales"

 25. Starożytne manuskrypty Odysei

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: HS3

  Kierownik: Andrzej Mirończuk

  Uniwersytet Warszawski, Wydział "Artes Liberales"

 26. Przedmioty w tradycyjnym tańcu greckim

  Konkurs: HARMONIA 4 , panel: HS2

  Kierownik: dr Przemysław Kordos

  Uniwersytet Warszawski, Wydział "Artes Liberales"

 27. Odnaleziony raptularz Juliusza Słowackiego z podróży na Wschód jako romantyczne dzieło synkretyczne oraz źródło literack...

  Konkurs: OPUS 8 , panel: HS2

  Kierownik: prof. Maria Kalinowska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział "Artes Liberales"

 28. Kobiety i ich rola w prekolumbijskim i wczesno kolonialnym Peru: studium przypadku imperialnego grobowca z Castillo de H...

  Konkurs: SONATA BIS 5 , panel: HS3

  Kierownik: dr Patrycja Prządka-Giersz

  Uniwersytet Warszawski, Wydział "Artes Liberales"

 29. Zaginiony spis ludności w języku nahuatl z zasobów Biblioteki Jagiellońskiej: tłumaczenie i krytyczne opracowanie szesna...

  Konkurs: SONATA 11 , panel: HS3

  Kierownik: dr Julia Madajczak

  Uniwersytet Warszawski, Wydział "Artes Liberales"

 30. Wczesna Solidarność oraz Czarny Protest w koncepcji kontrpubliczności oraz "podporządkowanych innych"

  Konkurs: OPUS 12 , panel: HS2

  Kierownik: dr Ewa Majewska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział "Artes Liberales"

 31. Dyskusje wokół chronologii biblijnej w kulturze umysłowej Śląska i Górnych Łużyc (1550-1650): Abraham Buchholzer, Leonha...

  Konkurs: SONATA 12 , panel: HS3

  Kierownik: dr Michał Choptiany

  Uniwersytet Warszawski, Wydział "Artes Liberales"

 32. Szaleństwo po ustawie Basaglii: interdyscyplinarne badanie związków medycyny, literatury i myśli politycznej w włoskiej ...

  Konkurs: OPUS 16 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Stefano Redaelli

  Uniwersytet Warszawski, Wydział "Artes Liberales"

 33. Emblematy medytacyjne w Rzeczpospolitej od XVI do XVIII wieku: źródła, realizacje i cele

  Konkurs: PRELUDIUM 16 , panel: HS2

  Kierownik: Alicja Bielak

  Uniwersytet Warszawski, Wydział "Artes Liberales"