Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 23 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Mechanizmy selekcji do zawodu nauczyciela. Dowody empiryczne i wnioski dla polityki publicznej

  Konkurs: OPUS 17 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Mikołaj Herbst

  Uniwersytet Warszawski, Instytut Ameryk i Europy

 2. Instytucjonalne determinanty i mechanizmy wykorzystania ewaluacji w organizacjach sektora publicznego

  Konkurs: OPUS 17 , panel: HS5

  Kierownik: dr Tomasz Kupiec

  Uniwersytet Warszawski, Instytut Ameryk i Europy

 3. Kino eksperymentalne a transformacja społeczna: filmy Barbary Hammer.

  Konkurs: OPUS 8 , panel: HS2

  Kierownik: dr Krystyna Mazur

  Uniwersytet Warszawski, Instytut Ameryk i Europy

 4. Polskie imigrantki i Amerykanki polskiego pochodzenia w Stanach Zjednoczonych: doświadczenia życia prywatnego i intymneg...

  Konkurs: OPUS 17 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Sylwia Kuźma-Markowska

  Uniwersytet Warszawski, Instytut Ameryk i Europy

 5. Miasto postsocjalistyczne w dobie metropolizacji: przemiany przestrzeni społecznej Warszawy XXI wieku

  Konkurs: OPUS 23 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Maciej Smętkowski

  Uniwersytet Warszawski, Instytut Ameryk i Europy

 6. Mobilność kapitału ludzkiego a rozwój polskich regionów - teoria, model empiryczny i implikacje dla polityki publicznej...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Mikołaj Herbst

  Uniwersytet Warszawski, Instytut Ameryk i Europy

 7. Zanieczyszczenie powietrza i dobrobyt: społeczno-środowiskowe koszty rozwoju miast

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: HS4

  Kierownik: Jakub Rok

  Uniwersytet Warszawski, Instytut Ameryk i Europy

 8. Polskie ośrodki naukowe w europejskiej sieci współpracy- charakterystyka, uwarunkowania, mechanizmy

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Agnieszka Olechnicka

  Uniwersytet Warszawski, Instytut Ameryk i Europy

 9. Quasi-eksperymentalne analizy polityk mobilności akademickiej

  Konkurs: OPUS 16 , panel: HS4

  Kierownik: dr Adam Płoszaj

  Uniwersytet Warszawski, Instytut Ameryk i Europy

 10. Niepełnosprawność w kulturze polskiej po roku 1989

  Konkurs: SONATA 16 , panel: HS2

  Kierownik: dr Natalia Pamuła

  Uniwersytet Warszawski, Instytut Ameryk i Europy

 11. Aseksualność w amerykańskiej kulturze popularnej

  Konkurs: SONATA 16 , panel: HS2

  Kierownik: dr Anna Kurowicka

  Uniwersytet Warszawski, Instytut Ameryk i Europy

 12. Zapomniana proza amerykańskiego poety Roberta Lowella

  Konkurs: OPUS 4 , panel: HS2

  Kierownik: dr Grzegorz Kość

  Uniwersytet Warszawski, Instytut Ameryk i Europy

 13. Koniunktura gospodarcza i mobilizacja społeczna w gminach II

  Konkurs: OPUS 3 , panel: HS5

  Kierownik: prof. Grzegorz Gorzelak

  Uniwersytet Warszawski, Instytut Ameryk i Europy

 14. Rola funduszy Unii Europejskiej w rozwoju regionalnym i lokalnym Polski na tle doświadczeń międzynarodowych

  Konkurs: OPUS 14 , panel: HS5

  Kierownik: prof. Grzegorz Gorzelak

  Uniwersytet Warszawski, Instytut Ameryk i Europy

 15. Migrująca pamięć/pamięć migracji: poradziecka żydowska literatura amerykańska

  Konkurs: SONATA 14 , panel: HS2

  Kierownik: dr Karolina Krasuska

  Uniwersytet Warszawski, Instytut Ameryk i Europy

 16. Ku behawioralnym analizom interwencji publicznych. Weryfikacja interdyscyplinarnej metodyki badań

  Konkurs: OPUS 7 , panel: HS5

  Kierownik: dr Karol Olejniczak

  Uniwersytet Warszawski, Instytut Ameryk i Europy

 17. Mechanizmy partycypacji publicznej w polityce miejskiej polskich ośrodków metropolitalnych - studium porównawcze

  Konkurs: FUGA 5 , panel: HS5

  Kierownik: dr Katarzyna Romańczyk

  Uniwersytet Warszawski, Instytut Ameryk i Europy

 18. Problemy finansowe Roberta Lowella a kryzys modernizmu

  Konkurs: OPUS 15 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Grzegorz Kość

  Uniwersytet Warszawski, Instytut Ameryk i Europy

 19. Regionalne przepływy międzygałęziowe jako narzędzie analizy rozwoju opartego na wiedzy

  Konkurs: OPUS 4 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Katarzyna Zawalińska

  Uniwersytet Warszawski, Instytut Ameryk i Europy

 20. Wpływ wielkich imprez na rozwój regionalny i lokalny: mechanizm i jego składowe

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Marek Kozak

  Uniwersytet Warszawski, Instytut Ameryk i Europy

 21. Nowe przestrzenie gospodarcze metropolii - struktura, funkcje i powiązania obszarów biznesu na przykładzie kształtującej...

  Konkurs: OPUS 8 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Maciej Smętkowski

  Uniwersytet Warszawski, Instytut Ameryk i Europy

 22. Globalne hegemonie kapitalizmu a trajektoria urbanizacyjna Polski

  Konkurs: FUGA 4 , panel: HS6

  Kierownik: dr Kacper Pobłocki

  Uniwersytet Warszawski, Instytut Ameryk i Europy

 23. Inwestowanie w kapitał ludzki a lokalny rozwój społeczno-gospodarczy. Analiza empiryczna skutków interwencji publicznej ...

  Konkurs: OPUS 9 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Mikołaj Herbst

  Uniwersytet Warszawski, Instytut Ameryk i Europy