Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 60 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Borges i 'patafizyka

  Konkurs: PRELUDIUM 17 , panel: HS2

  Kierownik: dr Zofia Grzesiak

  Uniwersytet Warszawski

 2. Epistemiczne i semantyczne zobowiązania fundamentalnych teorii matematycznych

  Konkurs: MAESTRO 11 , panel: HS1

  Kierownik: dr hab. Cezary Cieśliński

  Uniwersytet Warszawski

 3. Cyfrowa pogoda: spekulatywne gry wideo i klimat

  Konkurs: OPUS 18 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Paweł Frelik

  Uniwersytet Warszawski

 4. Ekowioski – laboratoria przyszłości.

  Konkurs: ETIUDA 8 , panel: HS2

  Kierownik: Marcin Krassowski

  Uniwersytet Warszawski

 5. Krótko i długoterminowe oddziaływanie polityk wprowadzanych w reakcji na pandemię COVID-19 na podział obowiązków zawodow...

  Konkurs: OPUS 19 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Anna Kurowska

  Uniwersytet Warszawski

 6. Local experts in Polish and German World Heritage Cities: understanding their role in polycentric governance of heritage...

  Konkurs: POLONEZ BIS 1 , panel: HS5

  Kierownik: dr Iuliia Eremenko

  Uniwersytet Warszawski

 7. Teoria queer w ranzycie: odbiór, przekłady i piśmiennictwo w kontekstach polskich i niemieckich

  Konkurs: OPUS 22 (LAP) , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Tomasz Basiuk

  Uniwersytet Warszawski

 8. Algorytmiczna teoria sprawności pamięci roboczej na przykładzie przetwarzania kwantyfikatorów w języku naturalnym

  Konkurs: SONATA 1 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Marcin Zajenkowski

  Uniwersytet Warszawski

 9. Zintegrowane biosensory optyczne do pomiarów w warunkach analizy przepływowej

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: ST4

  Kierownik: Marta Pokrzywnicka

  Uniwersytet Warszawski

 10. Pozamitochondrialne czynniki regulujące poziomy białek mitochondrialnej przestrzeni międzybłonowej

  Konkurs: SONATA 6 , panel: NZ1

  Kierownik: dr Piotr Brągoszewski

  Uniwersytet Warszawski

 11. Katalog dolnośląskich portali renesansowych

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: HS2

  Kierownik: Jakub Jagiełło

  Uniwersytet Warszawski

 12. Radioizotopowo znakowane peptydomimetyczne inhibitory kompleksu VEGF/NRP-1 do obrazowania patologicznej angiogenezy zwią...

  Konkurs: OPUS 17 , panel: NZ7

  Kierownik: prof. Aleksandra Misicka-Kęsik

  Uniwersytet Warszawski

 13. Badania rozpadu jąder emitujących protony za pomocą komór projekcji czasowej

  Konkurs: SONATA 15 , panel: ST2

  Kierownik: dr Victor Guadilla

  Uniwersytet Warszawski

 14. Prawda: pomiędzy dyskwotacją i kompozycyjnością.

  Konkurs: SONATA 15 , panel: HS1

  Kierownik: dr Mateusz Łełyk

  Uniwersytet Warszawski

 15. Redystrybucyjne skutki kryzysów finansowych i dofinansowania banków.

  Konkurs: PRELUDIUM 18 , panel: HS4

  Kierownik: Piotr Żoch

  Uniwersytet Warszawski

 16. Jak skuteczni są polityczni aktywiści? Społeczny wpływ ekstremalnych i umiarkowanych form politycznego działania.

  Konkurs: OPUS 18 , panel: HS6

  Kierownik: dr Katarzyna Jaśko

  Uniwersytet Warszawski

 17. Determinanty wpływu polityki makroostrożnościowej na wyniki działalności banków w Europejskim Obszarze Gospodarczym...

  Konkurs: OPUS 18 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Małgorzata Olszak

  Uniwersytet Warszawski

 18. Fizyka domieszek w ultrazimnych mieszaninach atomów z jonami i cząsteczkami

  Konkurs: ETIUDA 8 , panel: ST2

  Kierownik: Dariusz Wiater

  Uniwersytet Warszawski

 19. Akrecja w układach podwójnych z białymi karłami na skalach czasowych od minut do dekad.

  Konkurs: SONATINA 5 , panel: ST9

  Kierownik: dr Krystian Iłkiewicz

  Uniwersytet Warszawski

 20. ARES: Wyjaśnienia odporne na ataki w kierunku bezpiecznej i godnej zaufania SI

  Konkurs: PRELUDIUM BIS 3 , panel: ST6

  Kierownik: dr hab. Przemysław Biecek

  Uniwersytet Warszawski

 21. Egyptian Peasants under Roman Rule: The Archive of Harthotes

  Konkurs: POLONEZ BIS 1 , panel: HS3

  Kierownik: dr William Claytor

  Uniwersytet Warszawski

 22. Metody obliczeniowe do detekcji mutacji związanych z opornością na antybiotyki w szczepach bakteryjnych

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: ST6

  Kierownik: Michał Woźniak

  Uniwersytet Warszawski

 23. Uwarunkowania prawne cyfryzacji administracji z wykorzystaniem technologii rozproszonych rejestrów

  Konkurs: ETIUDA 8 , panel: HS5

  Kierownik: Katarzyna Ziółkowska

  Uniwersytet Warszawski

 24. Saficki modernizm w twórczości pisarek z obszarów Imperium Rosyjskiego (literatura polska, rosyjska i ukraińska)

  Konkurs: OPUS 19 , panel: HS2

  Kierownik: dr Anna Dżabagina

  Uniwersytet Warszawski

 25. Życie pisane na konkurs. Praktyki pamiętnikarskie w Polsce 1918-1939 (analiza – recepcja – znaczenie)

  Konkurs: OPUS 19 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Paweł Rodak

  Uniwersytet Warszawski

 26. Psychologia ekologiczna i enaktywizm w praktyce badawczej: teoretyczna i empiryczna analiza systemów bionicznych dla lar...

  Konkurs: PRELUDIUM BIS 2 , panel: HS6

  Kierownik: prof. Joanna Rączaszek-Leonardi

  Uniwersytet Warszawski

 27. AnaLIza spektralna zabytkowych atrameNtów z wykorzystaniem uczenia mAszynowego: ALiNA

  Konkurs: OPUS 21 , panel: ST4

  Kierownik: dr hab. Barbara Wagner

  Uniwersytet Warszawski

 28. Spojrzenie na rolę znaczenie literalnego w interpretacji prawa z perspektywy filozoficznej i językowej

  Konkurs: PRELUDIUM 20 , panel: HS5

  Kierownik: Maciej Kruk

  Uniwersytet Warszawski

 29. Budowanie w ruchu: etnograficzne studium procesów urbanizacyjnych w Dagestanie

  Konkurs: SONATA 17 , panel: HS3

  Kierownik: dr Kamil Wielecki

  Uniwersytet Warszawski

 30. Biologicznie Znacząca Rekonstrukcja Sieci Filogenetycznych

  Konkurs: OPUS 17 , panel: ST6

  Kierownik: dr hab. Paweł Górecki

  Uniwersytet Warszawski

 31. Samoorganizacja w akcji: układy nanocząstek złota o spiralnej strukturze i sterowalnych właściwościach plazmonicznych....

  Konkurs: PRELUDIUM 17 , panel: ST5

  Kierownik: Piotr Szustakiewicz

  Uniwersytet Warszawski

 32. Opis turbulencji jako pola stochastycznego i modelowanie oparte na grupach symetrii

  Konkurs: OPUS 8 , panel: ST8

  Kierownik: dr Marta Wacławczyk

  Uniwersytet Warszawski

 33. Poetyka afektywna: Manifesty i retoryczne strategie kobiet, 1970-2020

  Konkurs: PRELUDIUM BIS 4 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Karolina Krasuska

  Uniwersytet Warszawski

 34. Zmiany w metabolizmie apoplastowym u rzodkiewnika (Arabidopsis thaliana) w warunkach krótkotrwałej hodowli roślin w obec...

  Konkurs: PRELUDIUM 17 , panel: NZ3

  Kierownik: Maria Burian

  Uniwersytet Warszawski

 35. Opracowanie nowej metody dokowania białko-białko w oparciu o giętkie dokowanie krótkich fragmentów peptydowych.

  Konkurs: OPUS 17 , panel: NZ2

  Kierownik: dr Mateusz Kurciński

  Uniwersytet Warszawski

 36. Europejskie układy ramowe z perspektywy państw Europy Środkowo-Wschodniej.

  Konkurs: OPUS 17 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Łukasz Pisarczyk

  Uniwersytet Warszawski

 37. Projekty lepszej gospodarki? Etnograficzne studia nad inicjatywami oddolnych walut lokalnych

  Konkurs: PRELUDIUM 18 , panel: HS2

  Kierownik: Marlena Rycombel

  Uniwersytet Warszawski

 38. Powództwo derywacyjne: skuteczny instrument pociągania do odpowiedzialności członków organów spółek kapitałowych za szko...

  Konkurs: PRELUDIUM 19 , panel: HS5

  Kierownik: Paweł Słup

  Uniwersytet Warszawski

 39. Oddolny feminizm w Polsce okresu transformacji i posttransformacji. Analiza dyskursów, praktyk i tożsamości na przykładz...

  Konkurs: PRELUDIUM 19 , panel: HS2

  Kierownik: Barbara Dynda

  Uniwersytet Warszawski

 40. Publicznoprawne egzekwowanie zbiorowych interesów konsumentów w Polsce na tle prawa Unii Europejskiej - między teorią ('...

  Konkurs: SONATA 16 , panel: HS5

  Kierownik: dr Jagna Mucha

  Uniwersytet Warszawski

 41. Polska burżuazja i jej symboliczni spadkobiercy. Genealogiczne korzenie polskiej i żydowskiej elity ekonomicznej oraz ic...

  Konkurs: OPUS 20 , panel: HS6

  Kierownik: prof. Tomasz Zarycki

  Uniwersytet Warszawski

 42. Mimowolne procesy przyswajania określoności - badania porównawcze osób posługujących się od urodzenia językiem polskim, ...

  Konkurs: SONATA 11 , panel: HS2

  Kierownik: dr Albertyna Osińska (Paciorek)

  Uniwersytet Warszawski

 43. Luka między zasadą tymczasowego schronienia a statusem uchodźcy w uniwersalnym systemie ochrony uchodźców: zakres, konse...

  Konkurs: PRELUDIUM 20 , panel: HS5

  Kierownik: Maciej Grześkowiak

  Uniwersytet Warszawski

 44. Zastosowanie modelu ORM do precyzyjnego oznaczania stosunków izotopowych pierwiastków.

  Konkurs: OPUS 21 , panel: ST4

  Kierownik: prof. Ewa Bulska

  Uniwersytet Warszawski

 45. Rozcieńczenia izotopowe jako sposób weryfikacji metody przygotowania próbki w bioobrazowaniu tkanek miękkich metodą LA-I...

  Konkurs: PRELUDIUM 20 , panel: ST4

  Kierownik: Agata Jagielska

  Uniwersytet Warszawski

 46. Rozmowa dwujęzyczna: łatwa, elastyczna, skuteczna? Rola adaptacyjnych mechanizmów kontroli i uwagi.

  Konkurs: OPUS 23 , panel: HS6

  Kierownik: dr Kalinka Timmer

  Uniwersytet Warszawski

 47. Emisja promieniowania terahercowego z tranzystorów polowych

  Konkurs: OPUS 2 , panel: ST7

  Kierownik: dr hab. Jerzy Łusakowski

  Uniwersytet Warszawski

 48. Przedmioty percepcji w ujęciu jedno- i wielomodalnym

  Konkurs: OPUS 18 , panel: HS1

  Kierownik: dr Aleksandra Mroczko-Wąsowicz

  Uniwersytet Warszawski

 49. Prawo w sieciach społecznych późnoantycznej Afrodito

  Konkurs: OPUS 18 , panel: HS3

  Kierownik: dr Maria Nowak

  Uniwersytet Warszawski

 50. Quo vadis prawo spółek? Nowoczesne instytucje prawa spółek kapitałowych przez pryzmat nowej regulacji prostej spółki akc...

  Konkurs: OPUS 19 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Konrad Osajda

  Uniwersytet Warszawski