Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 21 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Kontynuacja albańsko-polskich badań archeologicznych w stolicy Ilirii - Szkodrze i na jej antycznym zapleczu gospodarczy...

  Konkurs: HARMONIA 6 , panel: HS3

  Kierownik: prof. Piotr Dyczek

  Uniwersytet Warszawski, Ośrodek Badań nad Antykiem Europy Południowo-Wschodniej

 2. Sensacyjny skarb monet z Risan (Czarnogóra). Badania "lat ciemnych" w Ilirii

  Konkurs: OPUS 3 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Renata Ciołek

  Uniwersytet Warszawski, Ośrodek Badań nad Antykiem Europy Południowo-Wschodniej

 3. Rhizon/Risinium: stolica królowej Teuty – kontynuacja prac archeologicznych. Zakończenie badań insuli z "domem Aglaosa" ...

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS3

  Kierownik: prof. Piotr Dyczek

  Uniwersytet Warszawski, Ośrodek Badań nad Antykiem Europy Południowo-Wschodniej

 4. Opracowanie inskrypcji greckich i łacińskich z antycznego Rhizon/Risinium

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS3

  Kierownik: prof. Piotr Dyczek

  Uniwersytet Warszawski, Ośrodek Badań nad Antykiem Europy Południowo-Wschodniej

 5. Metody cyfrowe w archeologii. Studium doliny Huarmey [Digital methods in archaeological research. Huarmey Valley case st...

  Konkurs: ETIUDA 7 , panel: HS3

  Kierownik: Julia Chyla

  Uniwersytet Warszawski, Ośrodek Badań nad Antykiem Europy Południowo-Wschodniej

 6. Wojskowość IV i V wieku w Europie Południowo-Wschodniej

  Konkurs: FUGA 4 , panel: HS3

  Kierownik: dr Krzysztof Narloch

  Uniwersytet Warszawski, Ośrodek Badań nad Antykiem Europy Południowo-Wschodniej

 7. Dzieci nieślubne w dokumentacji epigraficznej z greckiego Wschodu. Terminologia i pozycja społeczna

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: HS3

  Kierownik: Małgorzata Krawczyk

  Uniwersytet Warszawski, Ośrodek Badań nad Antykiem Europy Południowo-Wschodniej

 8. Opracowanie zabudowy insuli późnorzymskiej z dzielnicy Maloutena w Nea Paphos (Cypr) przy użyciu nowych metod dokumentac...

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: HS3

  Kierownik: Julia Mikocka

  Uniwersytet Warszawski, Ośrodek Badań nad Antykiem Europy Południowo-Wschodniej

 9. Analiza struktury społecznej i poziomu życia w kulturze Nazca

  Konkurs: ETIUDA 7 , panel: HS3

  Kierownik: Dagmara Socha

  Uniwersytet Warszawski, Ośrodek Badań nad Antykiem Europy Południowo-Wschodniej

 10. Hellenistyczna zabudowa Tanais - fortyfikacje i przyległy teren miejski. Kontynuacja badań

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Tomasz Scholl

  Uniwersytet Warszawski, Ośrodek Badań nad Antykiem Europy Południowo-Wschodniej

 11. Novae. Obóz legionowy i miasto późnoantyczne - kontynuacja badań. Baraki I kohorty legionu VIII Augusta i Legionu I Ital...

  Konkurs: OPUS 7 , panel: HS3

  Kierownik: prof. Piotr Dyczek

  Uniwersytet Warszawski, Ośrodek Badań nad Antykiem Europy Południowo-Wschodniej

 12. Od nomadycznego pasterstwa do wczesnego państwa: wykorzystanie metod bioarcheologicznych do rekonstrukcji procesów społe...

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: HS3

  Kierownik: Joanna Trębicka

  Uniwersytet Warszawski, Ośrodek Badań nad Antykiem Europy Południowo-Wschodniej

 13. Architektura mieszkalna w Ptolemais od I wieku p.n.e. do V wieku n.e.

  Konkurs: ETIUDA 6 , panel: HS3

  Kierownik: Julia Mikocka

  Uniwersytet Warszawski, Ośrodek Badań nad Antykiem Europy Południowo-Wschodniej

 14. Albańsko-polskie badania archeologiczne w stolicy Ilirii - Szkodrze

  Konkurs: HARMONIA 1 , panel: HS3

  Kierownik: prof. Piotr Dyczek

  Uniwersytet Warszawski, Ośrodek Badań nad Antykiem Europy Południowo-Wschodniej

 15. Konwersja między wyznaniami chrześcijańskimi w germańskich królestwach sukcesyjnych od V do VII w.

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: HS3

  Kierownik: Marta Szada

  Uniwersytet Warszawski, Ośrodek Badań nad Antykiem Europy Południowo-Wschodniej

 16. Rhizon/Risinium: stolica króla Ballaiosa i królowej Teuty - kontynuacja badań prospekcyjnych i archeologicznych.

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS3

  Kierownik: prof. Piotr Dyczek

  Uniwersytet Warszawski, Ośrodek Badań nad Antykiem Europy Południowo-Wschodniej

 17. Obieg monetarny w Mezji i Illirii. Casus znalezisk z Novae (Bułgaria) oraz Risan (Czarnogóra)

  Konkurs: OPUS 11 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Renata Ciołek

  Uniwersytet Warszawski, Ośrodek Badań nad Antykiem Europy Południowo-Wschodniej

 18. Hellenistyczna zabudowa Tanais - fortyfikacje i przyległy teren miejski. Kontynuacja badań.

  Konkurs: OPUS 11 , panel: HS3

  Kierownik: dr Marcin Matera

  Uniwersytet Warszawski, Ośrodek Badań nad Antykiem Europy Południowo-Wschodniej

 19. Conversions between the Nicene and the Homoian Christianity in the Germanic successor kingdoms from the 5th to the 7th c...

  Konkurs: ETIUDA 5 , panel: HS3

  Kierownik: Marta Szada

  Uniwersytet Warszawski, Ośrodek Badań nad Antykiem Europy Południowo-Wschodniej

 20. Antyczne źródła pisane do najdawniejszych dziejów ziem Polski

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS3

  Kierownik: Tomasz Płóciennik

  Uniwersytet Warszawski, Ośrodek Badań nad Antykiem Europy Południowo-Wschodniej

 21. Novae. Obóz legionowy i miasto późnoantyczne - kontynuacja badań. Baraki I kohorty legionu VIII Augusta i Legionu I Ital...

  Konkurs: OPUS 16 , panel: HS3

  Kierownik: prof. Piotr Dyczek

  Uniwersytet Warszawski, Ośrodek Badań nad Antykiem Europy Południowo-Wschodniej