Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 25 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Dualność peryferyjnego systemu nauki: studium przypadku nauk politycznych w Polsce

  Konkurs: OPUS 3 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Tomasz Zarycki

  Uniwersytet Warszawski, Instytut Studiów Społecznych im. prof. Roberta B. Zajonca

 2. PTSD: diagnoza, terapia, profilaktyka.

  Konkurs: MAESTRO 3 , panel: HS6

  Kierownik: prof. Bogdan Zawadzki

  Uniwersytet Warszawski, Instytut Studiów Społecznych im. prof. Roberta B. Zajonca

 3. Między teorią i praktyką dialogu publicznego. Modele demokracji deliberatywnej a współczesne instytucje i praktyki demok...

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: HS5

  Kierownik: Marcin Zgiep

  Uniwersytet Warszawski, Instytut Studiów Społecznych im. prof. Roberta B. Zajonca

 4. Pamięć autobiograficzna w służbie Ja - o roli wizualnego odtwarzania zagrażających wydarzeń z pamięci autobiograficznej...

  Konkurs: ETIUDA 4 , panel: HS6

  Kierownik: Marta Marchlewska

  Uniwersytet Warszawski, Instytut Studiów Społecznych im. prof. Roberta B. Zajonca

 5. Ożywianie miasta - od urbanistyki do inicjatyw oddolnych

  Konkurs: SONATA 5 , panel: HS6

  Kierownik: dr Anna Domaradzka-Widła

  Uniwersytet Warszawski, Instytut Studiów Społecznych im. prof. Roberta B. Zajonca

 6. Rola różnorodności społecznej w kształtowaniu przywiązania do miejsca, relacji z sąsiadami i postaw wobec różnorodności...

  Konkurs: ETIUDA 2 , panel: HS6

  Kierownik: Sabina Toruńczyk-Ruiz

  Uniwersytet Warszawski, Instytut Studiów Społecznych im. prof. Roberta B. Zajonca

 7. Analiza debat nt. stosunków polsko-rosyjskich z wykorzystaniem kategorii pola w rozumieniu Pierre'a Bourdieu

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: HS6

  Kierownik: Andrzej Turkowski

  Uniwersytet Warszawski, Instytut Studiów Społecznych im. prof. Roberta B. Zajonca

 8. Przestrzenny wymiar transmisji kulturowej melodii ludowych - analiza statystyczna i obliczeniowa melodii ze zbiorów Oska...

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: HS2

  Kierownik: Rafał Miśta

  Uniwersytet Warszawski, Instytut Studiów Społecznych im. prof. Roberta B. Zajonca

 9. Polska wladza wykonawcza: pochodzenie spoleczne, kariery i zasoby jej czlonkow. Wklad do socjologii polskiego pola wladz...

  Konkurs: OPUS 16 , panel: HS6

  Kierownik: dr Valentin Behr

  Uniwersytet Warszawski, Instytut Studiów Społecznych im. prof. Roberta B. Zajonca

 10. Sytuacyjne i poznawcze determinanty zdolności do tworzenia ciągów losowych

  Konkurs: PRELUDIUM 18 , panel: HS6

  Kierownik: Mikołaj Biesaga

  Uniwersytet Warszawski, Instytut Studiów Społecznych im. prof. Roberta B. Zajonca

 11. Relacje z sąsiadami, przywiązanie do sąsiedztwa i postawy wobec różnorodności a zróżnicowanie społeczne w miejscu zamies...

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: HS6

  Kierownik: Sabina Toruńczyk-Ruiz

  Uniwersytet Warszawski, Instytut Studiów Społecznych im. prof. Roberta B. Zajonca

 12. Efekt wielokrotnej aktywizacji idei pieniędzy

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: HS6

  Kierownik: Anna Kuźmińska

  Uniwersytet Warszawski, Instytut Studiów Społecznych im. prof. Roberta B. Zajonca

 13. Sieci współpracy i wymiany w centrach i na peryferiach. Przypadkek polskiej nauki.

  Konkurs: ETIUDA 4 , panel: HS6

  Kierownik: Dominika Czerniawska-Szejda

  Uniwersytet Warszawski, Instytut Studiów Społecznych im. prof. Roberta B. Zajonca

 14. Wobec piętna i niewidzialności. Polityka tożsamości Vietnam Women's Memorial Project

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: HS3

  Kierownik: Monika Żychlińska

  Uniwersytet Warszawski, Instytut Studiów Społecznych im. prof. Roberta B. Zajonca

 15. Zmiana postaw pod wpływem kontaktu z przedstawicielem grupy obcej w środowiskach wirtualnych - Rozszerzenie zakresu hipo...

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: HS6

  Kierownik: Agnieszka Mulak

  Uniwersytet Warszawski, Instytut Studiów Społecznych im. prof. Roberta B. Zajonca

 16. Rewolucja, której nie było. Mobilizacja polityczna i procesy państwotwórcze na poimperialnych pograniczach. Polska i Fin...

  Konkurs: OPUS 14 , panel: HS6

  Kierownik: dr Wiktor Marzec

  Uniwersytet Warszawski, Instytut Studiów Społecznych im. prof. Roberta B. Zajonca

 17. Dynamika interakcji w zespołach zadaniowych komunikujących się za pośrednictwem synchronicznych mediów komputerowych....

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: HS6

  Kierownik: Karolina Lisiecka

  Uniwersytet Warszawski, Instytut Studiów Społecznych im. prof. Roberta B. Zajonca

 18. Jakie aspekty indywidualnego i kolektywnego "Ja" wyznaczają pozytywną samoocenę. Znaczenie perspektywy sprawcy i biorcy....

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: HS6

  Kierownik: Wiktor Soral

  Uniwersytet Warszawski, Instytut Studiów Społecznych im. prof. Roberta B. Zajonca

 19. Pamięć autobiograficzna w służbie Ja - o roli wizualnego odtwarzania zagrażających wydarzeń z pamięci autobiograficznej ...

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: HS6

  Kierownik: Marta Marchlewska

  Uniwersytet Warszawski, Instytut Studiów Społecznych im. prof. Roberta B. Zajonca

 20. Socjologiczna teoria znaczenia: pole władzy i nauki społeczne w procesach semiozy

  Konkurs: OPUS 9 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Tomasz Zarycki

  Uniwersytet Warszawski, Instytut Studiów Społecznych im. prof. Roberta B. Zajonca

 21. Włączeni - obywatelskie działania diaspory ukraińskiej wobec konfliktu na Ukrainie. Przykład Polski.

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: HS2

  Kierownik: Gaweł Walczak

  Uniwersytet Warszawski, Instytut Studiów Społecznych im. prof. Roberta B. Zajonca

 22. Utracone miasta - deindustrializacja i klasa robotnicza w perspektywie porównawczej - Łódź (Polska) i Detroit (USA)

  Konkurs: FUGA 5 , panel: HS6

  Kierownik: dr Agata Zysiak

  Uniwersytet Warszawski, Instytut Studiów Społecznych im. prof. Roberta B. Zajonca

 23. Jakość w społecznościach internetowych produkujących dobra intelektualne - wpływ struktury społecznej, procedur i zaanga...

  Konkurs: OPUS 14 , panel: HS6

  Kierownik: dr Agnieszka Rychwalska

  Uniwersytet Warszawski, Instytut Studiów Społecznych im. prof. Roberta B. Zajonca

 24. Rola sieci społecznych w procesie mobilizacji do działania w argentyńskim ruchu Ni Una Menos

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: HS6

  Kierownik: Dagmara Szczepańska

  Uniwersytet Warszawski, Instytut Studiów Społecznych im. prof. Roberta B. Zajonca

 25. Zarys sieciowo-geometrycznej teorii struktury społecznej

  Konkurs: PRELUDIUM 19 , panel: HS6

  Kierownik: Szymon Talaga

  Uniwersytet Warszawski, Instytut Studiów Społecznych im. prof. Roberta B. Zajonca