Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 11 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Zarządzanie i dzielenie się wiedzą i informacją - podstawy teoretyczne i próba badań w środowisku akademickim

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Marzena Świgoń

  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Humanistyczny

 2. Millenarystyczny mesjanizm brazylijskich sertoes: ujęcie historyczno-ejdetyczne

  Konkurs: OPUS 14 , panel: HS1

  Kierownik: prof. Mieczysław Jagłowski

  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Humanistyczny

 3. Małżeństwo w systemie wartości mazurskich staroobrzędowców

  Konkurs: ETIUDA 6 , panel: HS2

  Kierownik: Aleksandra Wąsiewska

  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Humanistyczny

 4. Transformacja systemu medialnego w Polsce w kontekście radiofonii niekomercyjnej

  Konkurs: OPUS 17 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Urszula Doliwa

  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Humanistyczny

 5. Mineje jako przykład literatury hymnograficznej oraz narzędzie kształtowania światopoglądu prawosławnych

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Helena Pociechina

  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Humanistyczny

 6. Szkolnictwo publiczne w Krzemieńcu w latach 1773 - 1939

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Andrzej Szmyt

  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Humanistyczny

 7. Polska rozmowa urzędowa. Konwersacyjno-dyskursywna analiza komunikacji "urzędnik-klient" i charakterystyka gatunku

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Mariusz Rutkowski

  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Humanistyczny

 8. Opis paradygmatyczny polskich frazeologizmów czasownikowych. Słownik elektroniczny

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Iwona Kosek

  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Humanistyczny

 9. Slavica a bizantyjskie dziedzictwo. Multimedialny katalog zabytków piśmiennictwa staroobrzędowców zamieszkałych w Polsce...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Zoja Jaroszewicz-Pieresławcew

  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Humanistyczny

 10. Edycja listów Magdaleny z Czapskich do Hieronima Floriana Radziwiłła

  Konkurs: OPUS 4 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Iwona Maciejewska

  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Humanistyczny

 11. Koncepcja katafatycznego kodu prawa, jej doniosłość teoretyczna i użyteczność dla zasad techniki prawodawczej. Ku rozstr...

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: HS5

  Kierownik: Maciej Kasprzyk

  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Humanistyczny