Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 12 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Procesy glebotwórcze i akumulacja węgla w zrekultywowanych glebach leśnych zawierających pirogenne i kopalne pozostałośc...

  Konkurs: SONATA BIS 11 , panel: ST10

  Kierownik: dr hab. Agnieszka Józefowska

  Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Rolniczo-Ekonomiczny

 2. Identyfikacja i charakterystyka genów związanych z kształtowaniem różnic w stopniu mrozoodporności obserwowanych u upraw...

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: NZ9

  Kierownik: Anna Fiust

  Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Rolniczo-Ekonomiczny

 3. Ocena wpływu materii organicznej osadów dennych na biodostępność i toksyczność związków chemicznych

  Konkurs: OPUS 11 , panel: ST10

  Kierownik: dr hab. Agnieszka Baran

  Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Rolniczo-Ekonomiczny

 4. Badania nad opracowaniem modelu przemian biowęgla w glebie na podstawie parametrów ilościowych i jakościowych związków p...

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: NZ9

  Kierownik: dr Monika Mierzwa-Hersztek

  Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Rolniczo-Ekonomiczny

 5. Identyfikacja podłoża genetycznego tolerancji rozhartowywania u jęczmienia ozimego

  Konkurs: SONATA 11 , panel: NZ9

  Kierownik: dr Magdalena Wójcik-Jagła

  Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Rolniczo-Ekonomiczny

 6. Badanie mechanizmu degeneracji woreczków zalążkowych i aborcji kwiatów jako przyczyny słabego zawiązywania nasion gryki ...

  Konkurs: OPUS 13 , panel: NZ9

  Kierownik: prof. Agnieszka Płażek

  Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Rolniczo-Ekonomiczny

 7. Pedogeneza i przemiany minerałów w glebach zasobnych w węglan wapnia w ujęciu badań interdyscyplinarnych na obszarze pol...

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: ST10

  Kierownik: Joanna Kowalska

  Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Rolniczo-Ekonomiczny

 8. Rola alternatywnego składania transkryptu genu aktywazy Rubisco w dostosowaniu aparatu fotosyntetycznego do funkcjonowan...

  Konkurs: OPUS 2 , panel: NZ2

  Kierownik: dr Barbara Jurczyk

  Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Rolniczo-Ekonomiczny

 9. Wpływ 24-epibrasinolidu na mrozoodporność oraz odporność na pleśń śniegową życicy trwałej i żyta.

  Konkurs: SONATA 2 , panel: NZ9

  Kierownik: dr Ewa Pociecha

  Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Rolniczo-Ekonomiczny

 10. Identyfikacja elementów szlaku sygnałowego w liściach jęczmienia w odpowiedzi na stres suszy.

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: NZ9

  Kierownik: Katarzyna Śniegowska-Świerk

  Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Rolniczo-Ekonomiczny

 11. Rola suszy fizjologicznej indukowanej nadmiarem wody w glebie w procesie hartowania roślin na mróz.

  Konkurs: SONATA 7 , panel: NZ9

  Kierownik: dr hab. Barbara Jurczyk

  Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Rolniczo-Ekonomiczny

 12. Rolnictwo miejskie jako wyzwanie zrównoważonego rozwoju obszarów metropolitarnych w Polsce - aspekty ekonomiczno-społecz...

  Konkurs: SONATA 11 , panel: HS4

  Kierownik: dr Wojciech Sroka

  Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Rolniczo-Ekonomiczny