Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 19 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Akty interpretacyjne w prawie podatkowym - między pomocniczością, elastycznością a dezintegracją systemu prawa podatkowe...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Wojciech Morawski

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Prawa i Administracji

 2. Nacjonalizacja w prawie międzynarodowym

  Konkurs: ETIUDA 2 , panel: HS5

  Kierownik: Maciej Żenkiewicz

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Prawa i Administracji

 3. Nadużycie prawa w prawie Unii Europejskiej

  Konkurs: SONATA 7 , panel: HS5

  Kierownik: dr Agnieszka Knade-Plaskacz

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Prawa i Administracji

 4. Analiza prawna eliminowania, ograniczania i zniekształcania konkurencji w sferze organizacji rywalizacji sportowej w Pol...

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Marek Kolasiński

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Prawa i Administracji

 5. Nowa teoria prawa naturalnego wobec wyzwań współczesności

  Konkurs: ETIUDA 1 , panel: HS5

  Kierownik: Agata Czarnecka

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Prawa i Administracji

 6. Ochrona uzasadnionych oczekiwań w międzynarodowym prawie inwestycyjnym

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS5

  Kierownik: dr Marcin Kałduński

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Prawa i Administracji

 7. Zasada zdolności do świadczenia podatkowego

  Konkurs: OPUS 11 , panel: HS5

  Kierownik: dr Ewa Prejs

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Prawa i Administracji

 8. Fideikomisy familijne w Drugiej Rzeczypospolitej w świetle orzecznictwa sądów cywilnych. Dzieje funkcjonowania feudalnej...

  Konkurs: OPUS 14 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Zbigniew Naworski

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Prawa i Administracji

 9. Następstwo prawne spadkobierców w prawie podatkowym

  Konkurs: OPUS 6 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Agnieszka Olesińska

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Prawa i Administracji

 10. Od szkoły klasycznej do socjologicznej. Luminarze polskiej nauki prawa karnego i ich dzieła

  Konkurs: OPUS 8 , panel: HS5

  Kierownik: prof. Danuta Janicka

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Prawa i Administracji

 11. Delegacja prawodawcza w demokracji reprezentatywnej

  Konkurs: OPUS 11 , panel: HS5

  Kierownik: dr Anna Tarnowska

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Prawa i Administracji

 12. Znaczenie świadomości podatnika dla powstawania zobowiązań podatkowych i ich wymiaru

  Konkurs: OPUS 12 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Krzysztof Lasiński-Sulecki

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Prawa i Administracji

 13. Prewencja indywidualna jako uzasadnienie wprowadzenia i stosowania instytucji karnoprocesowych

  Konkurs: OPUS 13 , panel: HS5

  Kierownik: prof. Arkadiusz Lach

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Prawa i Administracji

 14. Rola państwa w procesach podnoszenia konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw - diagnoza istniejących uwarunkow...

  Konkurs: SONATA 2 , panel: HS5

  Kierownik: dr Anna Brzezińska-Rawa

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Prawa i Administracji

 15. Konstrukcje prawne wykorzystywane do opóźniania wprowadzania na rynek leków generycznych

  Konkurs: OPUS 8 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Marek Kolasiński

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Prawa i Administracji

 16. "Drittwirkung der Grundrechte" jako konstrukcja prawna. Doświadczenia niemieckie i rekomendacje dla Polski.

  Konkurs: OPUS 8 , panel: HS5

  Kierownik: dr Iwona Wróblewska

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Prawa i Administracji

 17. Prawnomiędzynarodowe aspekty katastrof naturalnych i antropogenicznych, z uwzględnieniem ich skutków w zakresie ochrony ...

  Konkurs: OPUS 8 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Michał Balcerzak

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Prawa i Administracji

 18. Karnoprawne i kryminologiczne aspekty fałszowania towarów i produktów leczniczych

  Konkurs: OPUS 12 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Andrzej Adamski

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Prawa i Administracji

 19. Usiłowanie nieudolne przestępstwa w polskim prawie karnym

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: HS5

  Kierownik: dr Marcin Berent

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Prawa i Administracji