Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 13 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Edycja źródeł memoratywnych z klasztoru cysterskiego w Oliwie. Część I: Edycja nekrologu oliwskiego

  Konkurs: OPUS 17 , panel: HS3

  Kierownik: prof. Jarosław Wenta

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk Historycznych

 2. Żydowscy robotnicy przymusowi w fabryce amunicji HASAG w Skarżysku-Kamiennej podczas II wojny światowej

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: HS3

  Kierownik: dr Alicja Bartnicka

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk Historycznych

 3. Historyczne mapy pomiarowe i badania porównawcze nad funkcjonalnością i morfologią przestrzeni miejskiej. Standaryzacja ...

  Konkurs: BEETHOVEN CLASSIC 4 , panel: HS3

  Kierownik: prof. Roman Czaja

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk Historycznych

 4. Krzemień czekoladowy na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej. Wydobywanie, użytkowanie i dystrybucja.

  Konkurs: SONATA BIS 8 , panel: HS3

  Kierownik: dr Magdalena Sudoł-Procyk

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk Historycznych

 5. Zróżnicowanie i zmienność kościanego ekwipunku łowieckiego w późnym Plejstocenie i wczesnym Holocenie na ziemiach Polski...

  Konkurs: SONATINA 3 , panel: HS3

  Kierownik: dr Justyna Orłowska

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk Historycznych

 6. Pobożne dary w średniowiecznym Sztokholmie na tle miast nadbałtyckich (ok. 1315–1530)

  Konkurs: PRELUDIUM 19 , panel: HS3

  Kierownik: Piotr Kołodziejczak

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk Historycznych

 7. Technologia produkcji odlewniczej oraz pochodzenie surowca metalicznego w późnej epoce brązu i wczesnej epoce żelaza. Ch...

  Konkurs: SONATINA 5 , panel: HS3

  Kierownik: dr Kamil Nowak

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk Historycznych

 8. Życie i śmierć w kościach zapisane. Aspekt technologiczny i funkcjonalny wytwórczości kościanej wczesno- i środkowoholoc...

  Konkurs: OPUS 22 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Grzegorz Osipowicz

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk Historycznych

 9. System rejestrów publicznych w Królestwie Pruskim i jego wpływ na rozwój rejestrów publicznych w Polsce w XX i XXI w....

  Konkurs: SONATINA 3 , panel: HS3

  Kierownik: dr Hadrian Ciechanowski

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk Historycznych

 10. Koszty transportu lądowego i śródlądowego w strefie bałtyckiej w XIV-XVI wieku

  Konkurs: PRELUDIUM BIS 3 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Krzysztof Kwiatkowski

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk Historycznych

 11. Statuty Zakonu Krzyżackiego. Rękopisy łacińskie i francuski

  Konkurs: OPUS 15 , panel: HS3

  Kierownik: prof. Jarosław Wenta

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk Historycznych

 12. Królewscy lennicy. W poszukiwaniu modelu relacji królów Polski z władcami zależnymi w późnym średniowieczu (II połowa XI...

  Konkurs: OPUS 15 , panel: HS3

  Kierownik: dr hab. Adam Szweda

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk Historycznych

 13. Trzecia fala neolityzacji ziem polskich. Chronologia i dynamika procesu na podstawie dat radiowęglowych i modelowania ba...

  Konkurs: PRELUDIUM 16 , panel: HS3

  Kierownik: Magdalena Kozicka

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk Historycznych