Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 9 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. System budżetowania zadaniowego w jednostkach samorządu terytorialnego

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: HS4

  Kierownik: Olga Szołno

  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Ekonomiczny

 2. Ład korporacyjny, struktura własnościowa i wyniki finansowe przedsiębiorstw rodzinnych w Polsce i Austrii - analiza poró...

  Konkurs: OPUS 4 , panel: HS4

  Kierownik: prof. Jerzy Węcławski

  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Ekonomiczny

 3. Adaptacja przedsiębiorstw krajowych do zmian klimatycznych w świetle założeń polityki ograniczania emisji

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Agnieszka Leszczyńska

  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Ekonomiczny

 4. Potencjał kompetencyjny wybranych grup pracowników w aspekcie zarządzania różnorodnością w innowacyjnych przedsiębiorstw...

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Anna Rakowska

  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Ekonomiczny

 5. Identyfikowanie i modelowanie ryzyka w środowisku wieloprojektowym

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS4

  Kierownik: dr Mariusz Hofman

  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Ekonomiczny

 6. Modelowanie dystrybucji usług w gospodarce sieciowej

  Konkurs: OPUS 7 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Zbigniew Pastuszak

  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Ekonomiczny

 7. Kierunki ewolucji systemów podatkowych krajów OECD

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: HS4

  Kierownik: dr Małgorzata Mazurek-Chwiejczak

  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Ekonomiczny

 8. Potencjał i atrakcyjność inwestycyjna wybranych miast Polski w sektorze BPO/SSC

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: HS4

  Kierownik: Katarzyna Budzyńska

  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Ekonomiczny

 9. Diagnoza przyczyn insourcing-u, najczęściej insourcing-owanych kategorii procesów oraz skali występowania insourcing-u w...

  Konkurs: SONATA 7 , panel: HS4

  Kierownik: dr Grzegorz Grela

  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Ekonomiczny