Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 21 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Analiza właściwości biologicznych i fizyko-chemicznych egzopolimerów wytwarzanych przez szczep Rhodococcus opacus FCL106...

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: NZ9

  Kierownik: dr Magdalena Czemierska

  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Biologii i Biotechnologii

 2. Systemy długodystansowej sygnalizacji elektrycznej u roślin - adaptacja do zmiany środowiska z wodnego na lądowe

  Konkurs: DAINA 1 , panel: NZ1

  Kierownik: prof. Kazimierz Trębacz

  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Biologii i Biotechnologii

 3. Kompleks enzymatyczny glikozylotransferaz Rhizobium leguminosarum jako model bakteryjnego szlaku biosyntezy egzopolisach...

  Konkurs: OPUS 14 , panel: NZ9

  Kierownik: dr hab. Małgorzata Marczak

  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Biologii i Biotechnologii

 4. Wpływ SSR 504734, selektywnego inhibitora transportera glicyny typu 1, na aktywność drgawkową i potencjał terapeutyczny ...

  Konkurs: OPUS 21 , panel: NZ7

  Kierownik: prof. Piotr Wlaź

  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Biologii i Biotechnologii

 5. Rola receptora GPR39 w zaburzeniach drgawkowych

  Konkurs: FUGA 5 , panel: NZ7

  Kierownik: dr Urszula Doboszewska

  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Biologii i Biotechnologii

 6. Interakcje pomiędzy symbiotycznymi bakteriami nicieni entomopatogenicznych i bakteriami tworzącymi naturalną florę jelit...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: NZ9

  Kierownik: dr hab. Adrian Wiater

  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Biologii i Biotechnologii

 7. Badanie zróżnicowania genetycznego i funkcjonalnego mikrosymbiontów koniczyny łąkowej (Trifolium pratense) z dwóch stref...

  Konkurs: OPUS 16 , panel: NZ9

  Kierownik: prof. Monika Janczarek

  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Biologii i Biotechnologii

 8. Badanie skuteczności i mechanizmów grzybobójczego działania wybranych pochodnych 1,3,4-tiadiazoli w interakcji z antybio...

  Konkurs: OPUS 18 , panel: NZ7

  Kierownik: prof. Mariusz Gagoś

  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Biologii i Biotechnologii

 9. Enzymatyczna synteza związków o aktywności antymikrobiologicznej i antyoksydacyjnej w dwuskładnikowych układach transfor...

  Konkurs: SONATA 11 , panel: NZ9

  Kierownik: dr Jolanta Polak

  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Biologii i Biotechnologii

 10. Rola nowej izoformy rybosomalnego białka uL10 w regulacji aktywności maszynerii translacyjnej

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: NZ1

  Kierownik: Kamil Deryło

  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Biologii i Biotechnologii

 11. Fosforylacja rybosomalnych białek P jako źródło wyspecjalizowanych rybosomów - nowy poziom regulacji ekspresji genów u E...

  Konkurs: OPUS 15 , panel: NZ1

  Kierownik: prof. Marek Tchórzewski

  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Biologii i Biotechnologii

 12. Działanie i charakterystyka chemiczna frakcji polisacharydowo-białkowej płynu celomatycznego dżdżownic Dendrobaena venet...

  Konkurs: OPUS 19 , panel: NZ7

  Kierownik: dr hab. Marta Fiołka

  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Biologii i Biotechnologii

 13. Poza cyklem translacyjnym - plejotropowa rola rybosomalnego białka L12

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: NZ1

  Kierownik: dr Leszek Wawiórka

  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Biologii i Biotechnologii

 14. Nosemoza - wpływ choroby na parametry układu immunologicznego u robotnic w różnym wieku utrzymywanych w warunkach natura...

  Konkurs: PRELUDIUM 20 , panel: NZ6

  Kierownik: Magdalena Kunat

  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Biologii i Biotechnologii

 15. Mikroskopijne grzyby fitopatogenne - charakterystyka biochemiczna i potencjalny wpływ na rozwój alergii u ludzi.

  Konkurs: OPUS 18 , panel: NZ6

  Kierownik: prof. Agnieszka Szuster-Ciesielska

  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Biologii i Biotechnologii

 16. Związki bioaktywne w reakcji odpornościowej Galleria mellonella zakażonej bakterią entomopatogenną Pseudomonas enthomoph...

  Konkurs: OPUS 19 , panel: NZ6

  Kierownik: dr hab. Iwona Wojda

  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Biologii i Biotechnologii

 17. Preparaty dwuskładnikowe w zwalczaniu zakażeń wywoływanych przez drobnoustroje chorobotwórcze

  Konkurs: SONATA 17 , panel: NZ7

  Kierownik: dr Katarzyna Szałapata

  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Biologii i Biotechnologii

 18. Modyfikacja materiałów biomedycznych inhibitorami enzymów proteolitycznych

  Konkurs: OPUS 13 , panel: NZ7

  Kierownik: dr hab. Anna Jarosz-Wilkołazka

  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Biologii i Biotechnologii

 19. Bakteryjne determinanty zwiększonej wirulencji szczepów Legionella pneumophila serotyp 1

  Konkurs: OPUS 14 , panel: NZ6

  Kierownik: dr hab. Marta Palusińska-Szysz

  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Biologii i Biotechnologii

 20. Udział kompartmentu trans-Golgi w regulacji aktywnosci transporterów aminokwasów.

  Konkurs: SONATA BIS 8 , panel: NZ1

  Kierownik: dr Dawid Krokowski

  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Biologii i Biotechnologii

 21. Znaczenie składu błony zewnętrznej Agrobacterium tumefaciens w procesie infekcji roślin uprawnych

  Konkurs: OPUS 16 , panel: NZ9

  Kierownik: dr hab. Iwona Komaniecka

  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Biologii i Biotechnologii