Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 6 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Intertekstualizm pomiędzy Księgą Mądrości a Listem do Rzymian: analiza, ewaluacja oraz interpretacja

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: HS1

  Kierownik: Mateusz Krawczyk

  Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Teologiczny

 2. Niepoznawalność Boga jako element polemiki antyariańskiej - problematyka ontologiczna i epistemologiczna

  Konkurs: OPUS 6 , panel: HS1

  Kierownik: dr hab. Tomasz Stępień

  Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Teologiczny

 3. Locus theologicus w kulturze wizualnej

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Witold Kawecki

  Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Teologiczny

 4. Ekologiczna hermeneutyka Biblii: cele, założenia, rezultaty, zastosowania

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: HS1

  Kierownik: Tomasz Twardziłowski

  Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Teologiczny

 5. Hipoteza zależności hipertekstualnej Listu do Rzymian od Księgi Mądrości

  Konkurs: ETIUDA 6 , panel: HS1

  Kierownik: Mateusz Krawczyk

  Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Teologiczny

 6. De multiplici siclo et talento hebraico Stanisława Grzepskiego (1524-1570) i De asse et partibus eius Guillaume'a Budé (...

  Konkurs: OPUS 16 , panel: HS1

  Kierownik: dr hab. Waldemar Linke

  Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Teologiczny