Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 129 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Społeczeństwo otwarte na wartości. Propozycja modyfikacji teorii społecznej Karla Poppera w duchu pluralizmu etycznego I...

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: HS5

  Kierownik: Krzysztof Sielski

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji

 2. Europejska polityka kryminalna wobec przestęsptw motywowanych kulturowo.

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: HS5

  Kierownik: dr Magdalena Grzyb

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji

 3. Skutki wyroków Trybunału Konstytucyjnego dla stosunków cywilnoprawnych

  Konkurs: FUGA 2 , panel: HS5

  Kierownik: dr Jan Podkowik

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji

 4. Formy prawnokarnej reakcji wobec sprawców przestępstw seksualnych w Polsce.

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: HS5

  Kierownik: Maciej Bocheński

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji

 5. Rejestry nieruchomości - studium prawnoporównawcze

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS5

  Kierownik: dr Paweł Blajer

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji

 6. Wymóg zrozumiałości systemów uczenia maszynowego wykorzystywanych w stosowaniu prawa

  Konkurs: PRELUDIUM 21 , panel: HS5

  Kierownik: Andrzej Porębski

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji

 7. Wirtualne zabezpieczenie kredytu? Zabezpieczenia na dobrach cyfrowych

  Konkurs: OPUS 23 , panel: HS5

  Kierownik: prof. Jerzy Pisuliński

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji

 8. Przyczynowość jako przesłanka odpowiedzialności karnej. Studium z eksperymentalnej filozofii prawa.

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: HS5

  Kierownik: dr Karolina Prochownik

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji

 9. Prewencyjne pozbawienie wolności a prawa człowieka

  Konkurs: SONATA 10 , panel: HS5

  Kierownik: dr Tomasz Sroka

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji

 10. "Prawne liczby". O wydawaniu osądów liczbowych z perspektywy teoretycznoprawnej i eksperymentalnej

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: HS5

  Kierownik: Maciej Próchnicki

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji

 11. Powstawanie porządków normatywnych w grach MMORPG w perspektywie niektórych koncepcji teoretycznoprawnych.

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: HS5

  Kierownik: Radosław Pałosz

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji

 12. Architektura umysłu prawniczego

  Konkurs: OPUS 14 , panel: HS5

  Kierownik: prof. Bartosz Brożek

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji

 13. Błędy legislacyjne a zrozumiałość tekstu prawnego

  Konkurs: OPUS 15 , panel: HS5

  Kierownik: prof. Krzysztof Płeszka

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji

 14. Wpływ czynników instytucjonalno-prawnych na wybór strategii akulturacji cudzoziemców na terytorium RP. Studium socjologi...

  Konkurs: PRELUDIUM 15 , panel: HS5

  Kierownik: Jan Klakla

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji

 15. Płaskie ontologie a prawo i jego ontologia

  Konkurs: SONATA 14 , panel: HS5

  Kierownik: dr Michał Dudek

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji

 16. Explanation of human rights in light of contemporary analytic metaphysics

  Konkurs: ETIUDA 7 , panel: HS5

  Kierownik: Szymon Mazurkiewicz

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji

 17. Naukowy model reformy prawa autorskiego na jednolitym rynku cyfrowym według Dyrektyw UE

  Konkurs: OPUS 18 , panel: HS5

  Kierownik: prof. Ryszard Markiewicz

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji

 18. Postęp naukowy w prawoznawstwie

  Konkurs: OPUS 18 , panel: HS5

  Kierownik: dr Mateusz Klinowski

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji

 19. Zakaz zawierania małżeństw wyłącznie religijnych z perspektywy praw człowieka w Europie

  Konkurs: PRELUDIUM 19 , panel: HS5

  Kierownik: Anna Drwal

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji

 20. Rozstrzygnięcia liczbowe. Studium z zakresu teorii i psychologii prawa

  Konkurs: ETIUDA 7 , panel: HS5

  Kierownik: Maciej Próchnicki

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji

 21. W jaki sposób polskie prawo cywilne chroni emocje? Zadośćuczynienie za krzywdę z perspektywy Law & Emotions

  Konkurs: PRELUDIUM 17 , panel: HS5

  Kierownik: Julia Wesołowska

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji

 22. Krytyczne ujęcie pojęcia małżeństwa: perspektywa antyesencjalistyczna.

  Konkurs: PRELUDIUM BIS 1 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Adam Dyrda

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji

 23. Empatia w tworzeniu prawa. Potencjał Teatru Legislacyjnego

  Konkurs: PRELUDIUM 20 , panel: HS5

  Kierownik: Bartłomiej Bodziński-Guzik

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji

 24. Teoria legislacyjnego placebo

  Konkurs: OPUS 21 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Mateusz Stępień

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji

 25. Nowe spojrzenie na artefaktualny charakter prawa. Dwa znaczenia prawa jako artefaktu.

  Konkurs: PRELUDIUM 20 , panel: HS5

  Kierownik: Bartosz Biskup

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji

 26. Prawna i moralna dopuszczalność paszportów immunologicznych

  Konkurs: PRELUDIUM BIS 3 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Wojciech Ciszewski

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji

 27. Uniwersalny wynalazek czy historyczny relikt? Pytanie o wspólny model zobowiązania w europejskiej kulturze prawnej

  Konkurs: PRELUDIUM 21 , panel: HS5

  Kierownik: Kamil Wielgus

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji

 28. W poszukiwaniu innowacyjnego modelu umowy o macierzyństwo zastępcze - wnioski de lege ferenda.

  Konkurs: PRELUDIUM 21 , panel: HS5

  Kierownik: Piotr Olechowski

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji

 29. Mechanizm i granice sądowoadministracyjnej weryfikacji legalności a modele konkretyzacji norm prawa administracyjnego. A...

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Marcin Kamiński

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji

 30. Granice analitycznej teorii prawa

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS5

  Kierownik: prof. Tomasz Gizbert-Studnicki

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji

 31. Prywatne wdrażanie europejskiego i krajowego prawa konkurencji jako instrument zapewniający jego pełną skuteczność....

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: HS5

  Kierownik: Maciej Gac

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji

 32. Prawa socjalne w Unii Europejskiej a granice swobód rynku wewnętrznego

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: HS5

  Kierownik: dr Marcin Kiełbasa

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji

 33. Prawne i etyczne standardy genetyki reprodukcyjnej

  Konkurs: SONATA BIS 3 , panel: HS5

  Kierownik: dr Marta Soniewicka

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji

 34. "Pomoc państwa dla sektora lotniczego jako narzędzie polityki spójności w Unii Europejskiej"

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: HS5

  Kierownik: Jadwiga Urban-Kozłowska

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji

 35. Dylemat autonomicznych systemów bojowych w świetle zasad międzynarodowego prawa humanitarnego.

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: HS5

  Kierownik: Kaja Kowalczewska

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji

 36. Umowa o leczenie jako źródło stosunku prawa medycznego

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: HS5

  Kierownik: Grzegorz Glanowski

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji

 37. Teoria argumentacji a rozumowania prawnicze w konstytucyjnym państwie prawa

  Konkurs: OPUS 9 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Andrzej Grabowski

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji

 38. Specyfika prawotwórstwa sądu konstytucyjnego i jego granice.

  Konkurs: SONATA BIS 5 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Monika Florczak-Wątor

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji

 39. Kontrola społeczna nielegalnego obrotu dziką fauną i florą w Polsce.

  Konkurs: SONATA 10 , panel: HS5

  Kierownik: dr Edyta Drzazga

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji

 40. Estetyka a konstrukcja utworu w prawie autorskim

  Konkurs: SONATA 12 , panel: HS5

  Kierownik: dr Ewa Laskowska-Litak

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji

 41. Relacje dwuelementowe w strukturach normatywnych w prawie

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: HS5

  Kierownik: Oskar Pogorzelski

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji

 42. Rola psychologii potocznej w analitycznej filozofii prawa

  Konkurs: SONATA 13 , panel: HS5

  Kierownik: dr Łukasz Kurek

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji

 43. Prawo własności w orzecznictwie sądów Wolnego Miasta Krakowa. Z dziejów stosowania Kodeksu Napoleona (Code civil)

  Konkurs: OPUS 14 , panel: HS5

  Kierownik: prof. Andrzej Dziadzio

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji

 44. Teoria interpretacji prawa oparta na analizie języka naturalnego

  Konkurs: HARMONIA 10 , panel: HS5

  Kierownik: prof. Tomasz Gizbert-Studnicki

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji

 45. Wykorzystanie bezzałogowych statków powietrznych w pracy Policji

  Konkurs: PRELUDIUM 16 , panel: HS5

  Kierownik: Łukasz Dziura

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji

 46. Słownik historii doktryn politycznych, tom VI: od T do Ż, z Suplementem

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Michał Jaskólski

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji

 47. Sąd Najwyższy w Izraelu

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: HS5

  Kierownik: dr Anna Rataj

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji

 48. Model odpowiedzialności Skarbu Państwa za naruszenia praw i wolności jednostki w związku ze stosowaniem środków karnopro...

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: HS5

  Kierownik: Katarzyna Wiśniewska

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji

 49. Rozum publiczny między faktami a zasadami. Krytyka wizji sprawiedliwości Rawlsa

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: HS5

  Kierownik: dr Wojciech Ciszewski

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji

 50. Obowiązki ochronne państwa w stosunkach horyzontalnych w świetle Konstytucji RP i Konwencji o ochronie praw człowieka i ...

  Konkurs: OPUS 6 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Monika Florczak-Wątor

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji