Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 261 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Poznawcze czynniki podejmowania decyzji moralnych

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: HS6

  Kierownik: Bartłomiej Kucharzyk

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 2. Szacowanie efektu edukacji zróżnicowanej na wyniki szkolne uczniów w gimnazjach

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: HS6

  Kierownik: Maciej Koniewski

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 3. Mechanizmy determinujące uchylanie się od pracy - model symulacyjny oparty o teorię gier

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: HS6

  Kierownik: dr Patrycja Antosz

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 4. Formy antyrealizmu mentalnego

  Konkurs: SONATA 8 , panel: HS1

  Kierownik: dr Krzysztof Posłajko

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 5. Czym jest wiara? O warunkach koniecznych i wystarczających dla powstania przekonań religijnych

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: HS1

  Kierownik: Stanisław Ruczaj

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 6. Pamięć prospektywna w okresie dzieciństwa - przetwarzanie automatyczne a przetwarzanie strategiczne

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: HS6

  Kierownik: Elżbieta Ślusarczyk

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 7. Psychologiczne mechanizmy solidarności z grupami nieuprzywilejowanymi

  Konkurs: SONATA 9 , panel: HS6

  Kierownik: dr Katarzyna Jaśko

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 8. Granice plastyczności ludzkiego mózgu widziane przez pryzmat mechanizmów czytania u niewidomych

  Konkurs: OPUS 10 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Marcin Szwed

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 9. Mistyczne i racjonalne odczytania psychologii Arystotelesa ze szczególnym uwzględnieniem nous poietikos

  Konkurs: SONATA 10 , panel: HS1

  Kierownik: dr Sonia Kamińska

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 10. Nowe perspektywy teorii wymagań i zasobów pracy. Sprawność pamięci roboczej jako predyktor zaangażowania w pracę.

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: HS6

  Kierownik: Konrad Kulikowski

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 11. Niepełnosprawność, macierzyństwo, opieka. Autnomia reprodukcyjna i doświadczenia macierzyństwa kobiet z niepełnosprawnoś...

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: HS6

  Kierownik: Agnieszka Król

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 12. Klasyfikacja stanów świadomości z wykorzystaniem złożonych bodźców dźwiękowych.

  Konkurs: ETIUDA 4 , panel: HS6

  Kierownik: Urszula Górska

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 13. Polska myśl teozoficzna a idee światowego Towarzystwa Teozoficznego w latach 1905-1939. Krytyczna analiza wybranych wątk...

  Konkurs: ETIUDA 4 , panel: HS1

  Kierownik: Karolina Hess

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 14. Dotknąć liczby. Mózgowa reprezentacja liczb u osób czytających zarówno liczby arabskie, jak i liczby w dotykowym alfabec...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Marcin Szwed

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 15. Filozofia negatywności Hegla i Zizka

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: HS1

  Kierownik: Bartosz Wójcik

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 16. Pojęcie osoby ludzkiej w antropologii filozoficznej Edyty Stein a chrześcijańska koncepcja godności człowieka

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: HS1

  Kierownik: dr Jadwiga Guerrero van der Meijden

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 17. Tempus Fugit- wizje przyszłości w politykach energetycznych w Polsce po 1989 roku i ich znaczenie dla procesu transforma...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Aleksandra Wagner

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 18. Społeczny kontekst bólu. Wpływ informacji społecznych dotyczących bólu na doświadczanie i pamięć bólu

  Konkurs: OPUS 12 , panel: HS6

  Kierownik: prof. Przemysław Bąbel

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 19. Wyznaczniki, korelaty i mechanizmy sugestialności interrogatywnej

  Konkurs: OPUS 12 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Romuald Polczyk

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 20. Realne możliwości: czym są i jak są reprezentowane w fizyce?

  Konkurs: OPUS 12 , panel: HS1

  Kierownik: prof. Tomasz Placek

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 21. Estetyka Li Zehou jako forma poznania

  Konkurs: SONATA 12 , panel: HS1

  Kierownik: dr Rafał Banka

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 22. Międzymodalna neuroplastyczność w ludzkim mózgu

  Konkurs: ETIUDA 5 , panel: HS6

  Kierownik: Łukasz Bola

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 23. Badania formalnych cech świadomych reprezentacji

  Konkurs: PRELUDIUM 13 , panel: HS6

  Kierownik: Simon Del Pin

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 24. Międzypłciowe relacje rówieśnicze a dobrostan psychospołeczny w okresie wczesnej i początku środkowej adolescencji...

  Konkurs: OPUS 14 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Paweł Grygiel

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 25. Wczesne i późne korelaty świadomości. Badanie struktur i połączeń neuronalnych zaangażowanych w świadome doświadczenie p...

  Konkurs: OPUS 14 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Michał Wierzchoń

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 26. Wpływ kosztów alternatywnych na poczucie poziom wykonania i subiektywne poczucie wysiłku poznawczego w zadaniach wymagaj...

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: HS6

  Kierownik: Michał Nowak

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 27. Media jako przestrzeń deliberacji - analiza wzorów dyskursu publicznego na przykładzie kluczowych kwestii energetyki: bu...

  Konkurs: SONATA 2 , panel: HS6

  Kierownik: dr Aleksandra Wagner

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 28. Semantyka nazw własnych: obrona deskryptywnej teorii nazw własnych jako teorii odniesienia

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: HS1

  Kierownik: dr Olga Poller

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 29. Gust estetyczny a reklama prasowa. Analiza kulturowa i ewolucjonistyczna na przykładzie Polski

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: HS6

  Kierownik: dr Kamil Łuczaj

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 30. Podstawowe elementy wzrokowych bodźców emocjonalnych, wyodrębnione za pomocą komputerowej analizy obrazu, opartej o mode...

  Konkurs: SONATA BIS 2 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Michał Kuniecki

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 31. Normatywność i druga natura. Normatywna konstytucja podmiotu myśli i działania

  Konkurs: ETIUDA 1 , panel: HS1

  Kierownik: Leopold Hess

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 32. Probabilizm Rudolfa Carnapa.

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: HS1

  Kierownik: Paweł Pruski

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 33. Społeczne mechanizmy pamiętania i zapominania o masowych zabójstwach popełnionych przez Polaków na przedstawicielach inn...

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: HS6

  Kierownik: Mateusz Magierowski

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 34. Wpływ sposobu przesłuchania na pewność pamięci u seniorów. Związek trafności i pewności pamięci w zeznaniach osób po 65 ...

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: HS6

  Kierownik: dr Karolina Dukała

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 35. Status przedmiotu percepcji wzrokowej w perspektywie nauk kognitywnych.

  Konkurs: ETIUDA 2 , panel: HS1

  Kierownik: Błażej Skrzypulec

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 36. Filozoficzna Analiza Współmierności Dostosowania. Case Study: Ewolucja Indywidualności

  Konkurs: OPUS 14 , panel: HS1

  Kierownik: Adrian Stencel

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 37. Wpływ doświadczenia braku kontroli na relacje międzygrupowe: Znaczenie procesów formowania koalicji oraz rekategoryzacji...

  Konkurs: HARMONIA 10 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Marcin Bukowski

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 38. Godność człowieka w pismach Ojców i Doktorów Kościoła

  Konkurs: SONATINA 3 , panel: HS1

  Kierownik: dr Jadwiga Guerrero van der Meijden

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 39. Patrząc na świat przez różowe okulary. Wpływ aerobowego wysiłku fizycznego na tendencyjność w przetwarzaniu bodźców emoc...

  Konkurs: SONATINA 3 , panel: HS6

  Kierownik: dr Tomasz Ligęza

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 40. Współzależność i odrębność: relacja między poznawaniem innych i siebie w procesie mentalizacji

  Konkurs: ETIUDA 7 , panel: HS1

  Kierownik: Adrianna Smurzyńska

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 41. Nabożność synowska ponad granicami - studium przypadku chińskich migrantów mieszkających w Polsce i Australii.

  Konkurs: PRELUDIUM 17 , panel: HS3

  Kierownik: Natalia Ożegalska-Łukasik

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 42. Analiza roli pamięci roboczej w powstawaniu mimowolnych wspomnień autobiograficznych. Badanie mechanizmów poznawczych wa...

  Konkurs: OPUS 18 , panel: HS6

  Kierownik: dr Krystian Barzykowski

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 43. Uczenie się i oduczanie bólu od innych. Weryfikacja i rozszerzenie społeczno-uczeniowego modelu wpływu placebo na ból...

  Konkurs: OPUS 18 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Przemysław Bąbel

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 44. Analiza "czarnej skrzynki" dotacji na innowacje: rekonstrukcja mechanizmów przyczynowo-skutkowych interwencji z wykorzys...

  Konkurs: OPUS 18 , panel: HS5

  Kierownik: dr Seweryn Krupnik

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 45. Społeczne reprezentacje szczepień a zachowania zdrowotne w perspektywie cyklu życia – implikacje dla tworzenia (behawior...

  Konkurs: PRELUDIUM 19 , panel: HS6

  Kierownik: Idalina Odziemczyk

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 46. Mózgowe podłoże deklarowanego doświadczenia stanu emocjonalnego. Analiza mechanizmów zdrowego i zaburzonego afektu przy ...

  Konkurs: SONATA 1 , panel: HS6

  Kierownik: dr Mirosław Wyczesany

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 47. W pogoni za homunkulusem samokontroli: poznawcze mechanizmy wyboru i realizacji celu działania

  Konkurs: SONATA 1 , panel: HS6

  Kierownik: dr hab. Adam Chuderski

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 48. Motywacja do sprawowania kontroli a elastyczność procesów kategoryzacji społecznej

  Konkurs: SONATA 1 , panel: HS6

  Kierownik: dr Marcin Bukowski

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 49. Terroryści, najemnicy, cywile: prawne i etyczne wyzwania wynikające ze współczesnych metod oraz warunków prowadzenia kon...

  Konkurs: SONATA 2 , panel: HS5

  Kierownik: dr Tomasz Żuradzki

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 50. Funkcje zarządzające a tutoring rówieśniczy

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: HS6

  Kierownik: Magdalena Kosno

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny