Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 57 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Konstruowanie pamięci kulturowej. Zbrodnia katyńska, powstanie warszawskie, stan wojenny w polskiej kulturze po 1989 rok...

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: HS2

  Kierownik: Maria Kobielska

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Polonistyki

 2. Retoryka nierozstrzygalności. Pisarstwo Stanisława Herakliusza Lubomirskiego w kontekście wczesnonowożytnego sceptycyzmu...

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: HS2

  Kierownik: Andrzej Probulski

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Polonistyki

 3. Polifonia. Od muzyki do literatury

  Konkurs: ETIUDA 1 , panel: HS2

  Kierownik: Tomasz Górny

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Polonistyki

 4. Produkcja drukarni w Oleśnicy (Oels) w latach 1589-1730

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: HS2

  Kierownik: dr Maria Piasecka

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Polonistyki

 5. Kazania de tempore i de sanctis Mikołaja z Błonia. Zarys monografii

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: HS2

  Kierownik: Lidia Grzybowska

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Polonistyki

 6. Afekt w literaturze i teorii modernizmu

  Konkurs: ETIUDA 4 , panel: HS2

  Kierownik: Agnieszka Dauksza

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Polonistyki

 7. Książka drukowana w kulturze dawnej Rzeczypospolitej. Oficyna Piotrkowczyków i jej rola (1574–1673)

  Konkurs: SONATA 12 , panel: HS3

  Kierownik: dr Magdalena Komorowska

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Polonistyki

 8. Polskie gry wideo? Kultury grania i branża gier w kontekście narodowym

  Konkurs: OPUS 19 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Tomasz Majkowski

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Polonistyki

 9. Polski dyskurs posttraumatyczny: literatura-realizm-trauma

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: HS2

  Kierownik: Aleksandra Szczepan

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Polonistyki

 10. Tekst, dyskurs, interpretacja. Literaturoznawcze kategorie badawcze w teorii i metodologii antropologii społeczno-kultur...

  Konkurs: FUGA 2 , panel: HS2

  Kierownik: dr Katarzyna Majbroda

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Polonistyki

 11. Opera w kulturze

  Konkurs: SONATA 5 , panel: HS2

  Kierownik: dr Małgorzata Sokalska

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Polonistyki

 12. Między partycypacją a eskapizmem. Nowe strategie performatywne i teatralne w przestrzeni publicznej na przykładzie prakt...

  Konkurs: ETIUDA 2 , panel: HS2

  Kierownik: Joanna Jopek

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Polonistyki

 13. Anatomia nie(rozumu): szaleństwo, obłąkanie, choroba psychiczna w literaturze ukraińskiego modernizmu (Łesia Ukrainka, O...

  Konkurs: ETIUDA 2 , panel: HS2

  Kierownik: Iwona Boruszkowska

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Polonistyki

 14. Literatura polsko-żydowska 1861 - 1918

  Konkurs: SONATA 7 , panel: HS2

  Kierownik: dr Zuzanna Kołodziejska

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Polonistyki

 15. Badanie elektryczności jako praktyka naukowa oraz źródło metafor w prasie popularnonaukowej i filozofii mesjanizmu (1750...

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: HS2

  Kierownik: Piotr Urbanowicz

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Polonistyki

 16. Szczątki ludzkie w lokalnym krajobrazie. Między pamięcią zbiorową i środowiskową.

  Konkurs: PRELUDIUM 18 , panel: HS2

  Kierownik: Katarzyna Grzybowska

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Polonistyki

 17. Sztuka ruchu i psychoanaliza w kulturze rosyjskiego srebrnego wieku do roku 1930

  Konkurs: ETIUDA 8 , panel: HS2

  Kierownik: Anastasia Nabokina

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Polonistyki

 18. Przebieg i konsekwencje zwrotu urbanistycznego w fantasy

  Konkurs: PRELUDIUM 19 , panel: HS2

  Kierownik: Aleksandra Łozińska

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Polonistyki

 19. Przypomnienie, powtórzenie, tworzenie. Problematyka tradycji i pamięci kulturowej wobec sposobów konstruowania poetyk pa...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS2

  Kierownik: Justyna Tabaszewska

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Polonistyki

 20. Włoska myśl hermeneutyczna w II połowie XX wieku (antologia tekstów z opracowaniem naukowym)

  Konkurs: OPUS 3 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Andrzej Zawadzki

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Polonistyki

 21. Ekonomia i literatura. Związki między logiką ekonomii a literacką mimesis.

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: HS2

  Kierownik: Michał Sowiński

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Polonistyki

 22. Sztuczne natury: performanse technonauki i sztuki w XIX i XX wieku

  Konkurs: OPUS 4 , panel: HS2

  Kierownik: prof. Małgorzata Sugiera

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Polonistyki

 23. Performatywność katastrof

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: HS2

  Kierownik: dr Konrad Wojnowski

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Polonistyki

 24. Performatywność negatywna: między partycypacją a eskapizmem. Nowe strategie performatywne w przestrzeni publicznej

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: HS2

  Kierownik: Joanna Jopek

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Polonistyki

 25. Innowacyjne poetyki na przełomie XX i XXI wieku

  Konkurs: OPUS 9 , panel: HS2

  Kierownik: dr Tomasz Cieślak-Sokołowski

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Polonistyki

 26. Style zachowań awangardowych

  Konkurs: SONATA 10 , panel: HS2

  Kierownik: dr Michalina Kmiecik

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Polonistyki

 27. Kultura wczesnonowożytnej książki w kontekście produkcji wydawniczej oficyny Schedlów

  Konkurs: FUGA 5 , panel: HS2

  Kierownik: dr Michał Czerenkiewicz

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Polonistyki

 28. Literatura nowoczesna i prawo autorskie

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: HS2

  Kierownik: Maciej Jakubowiak

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Polonistyki

 29. Masochizmy modernizmu. Analiza pewnego wątku psychologicznego w polskiej literaturze nowoczesnej.

  Konkurs: OPUS 3 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Cezary Zalewski

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Polonistyki

 30. Formuły nowoczesności. Wstęp do biografii intelektualnej Jana Błońskiego

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: HS2

  Kierownik: dr Małgorzata Szumna

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Polonistyki

 31. Obraz "anus ebria et delirans" w kulturze europejskiej (średniowiecze - XIX wiek).

  Konkurs: OPUS 3 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Joanna Hobot-Marcinek

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Polonistyki

 32. Literatura Ziem Odzyskanych (i jej kontynuacje) wobec powojennych doświadczeń migracji i polityk pamięci.

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: HS2

  Kierownik: dr Kinga Siewior

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Polonistyki

 33. Politropia: Wczesnonowożytne teorie i koncepcje figuratywności

  Konkurs: SONATA 6 , panel: HS2

  Kierownik: dr Wojciech Ryczek

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Polonistyki

 34. Sztuczne ciała/żywe maszyny w laboratorium sztuk performatywnych

  Konkurs: HARMONIA 6 , panel: HS2

  Kierownik: prof. Małgorzata Sugiera

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Polonistyki

 35. Wpływ probabilistyki na kulturę XX i XXI wieku

  Konkurs: SONATA 11 , panel: HS2

  Kierownik: dr Konrad Wojnowski

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Polonistyki

 36. Polskie wzorce literackie i kulturowe w Rosji na przełomie XVII i XVIII wieku: przypadek Stefana Jaworskiego

  Konkurs: OPUS 13 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Jakub Niedźwiedź

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Polonistyki

 37. Rozwój fonologiczny dwujęzycznych dzieci przedszkolnych mówiących po polsku i ukraińsku oraz ich jednojęzycznych rówieśn...

  Konkurs: OPUS 14 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Robert Dębski

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Polonistyki

 38. Przemiany świadectwa Holokaustu w dobie cyfrowej

  Konkurs: PRELUDIUM 19 , panel: HS2

  Kierownik: Sylwia Papier

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Polonistyki

 39. Epidemie i wspólnoty w krytycznych teoriach, artystycznych praktykach i spekulatywnych fabulacjach ostatnich dekad

  Konkurs: OPUS 20 , panel: HS2

  Kierownik: prof. Małgorzata Sugiera

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Polonistyki

 40. Tropy Prousta. Problemy recepcji literackiej w literaturze polskiej po 1945 roku

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: HS2

  Kierownik: Anna Jarmuszkiewicz

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Polonistyki

 41. Wywoływanie ciała. Zmysły i afekty wobec języka poetyckiego. Dyskursy filozoficzne i literackie XX wieku

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: HS2

  Kierownik: Aldona Kopkiewicz

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Polonistyki

 42. Olimp - ideał, doskonałość, absolut

  Konkurs: OPUS 3 , panel: HS2

  Kierownik: prof. Maria Korytowska

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Polonistyki

 43. Metafora rzeźby w literaturze i filozofii XIX i XX wieku

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: HS2

  Kierownik: Katarzyna Trzeciak

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Polonistyki

 44. Innowacyjna humanistyka polonistyczna: "tekst jako laboratorium"

  Konkurs: OPUS 4 , panel: HS2

  Kierownik: prof. Ryszard Nycz

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Polonistyki

 45. Arachne i Atena. Literatura, polityka i kobiecy klasycyzm.

  Konkurs: SONATA 4 , panel: HS2

  Kierownik: dr Monika Świerkosz

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Polonistyki

 46. Sytuacje muzyczne w poezji polskiej XX wieku.

  Konkurs: OPUS 6 , panel: HS2

  Kierownik: dr hab. Iwona Puchalska

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Polonistyki

 47. Afekty w literaturze i sztuce modernizmu

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: HS2

  Kierownik: dr Agnieszka Dauksza

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Polonistyki

 48. Nurt estetyczno-religijny w poezji i muzyce awangardowej w XX wieku

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: HS2

  Kierownik: dr Michalina Kmiecik

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Polonistyki

 49. Rola nauk ścisłych w kształtowaniu się polskiej literatury SF

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: HS2

  Kierownik: Szymon Kukulak

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Polonistyki

 50. Performanse pamięci: strategie testymonialne, rekonstrukcyjne i kontrfaktyczne w literaturze i sztukach performatywnych ...

  Konkurs: BEETHOVEN 1 , panel: HS2

  Kierownik: prof. Małgorzata Sugiera

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Polonistyki