Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 115 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Uogólnienie entropii i wymiaru entropijnego oraz ich zastosowania

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST6

  Kierownik: dr hab. Jacek Tabor

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Matematyki i Informatyki

 2. DMG-α - zastosowanie metod geometrii obliczeniowej w analizie dynamiki biologicznych systemów molekularnych.

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: ST6

  Kierownik: Robert Szczelina

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Matematyki i Informatyki

 3. Perspektywa dziwaczna w Polsce. Próba skompletowania i usystematyzowania informacji oraz materiałów dotyczących zaintere...

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: HS2

  Kierownik: Ada Pałka

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Matematyki i Informatyki

 4. Środek ciężkości pamięci

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: ST6

  Kierownik: dr Przemysław Spurek

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Matematyki i Informatyki

 5. Operatory w przestrzeniach Hilberta - teoria i zastosowania

  Konkurs: OPUS 6 , panel: ST1

  Kierownik: prof. Jan Stochel

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Matematyki i Informatyki

 6. Metody rzeczywiste dla zespolonych nieliniowych równań eliptycznych i vice versa

  Konkurs: SONATA 6 , panel: ST1

  Kierownik: dr Sławomir Dinew

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Matematyki i Informatyki

 7. Budowanie algorytmów grupowania danych w oparciu o uogólnione rozkłady normalne oraz rozkłady nie gaussowskie.

  Konkurs: SONATA 10 , panel: ST6

  Kierownik: dr Przemysław Spurek

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Matematyki i Informatyki

 8. Geometria pewnych powierzchni K3 z wieloma krzywymi wymiernymi.

  Konkurs: OPUS 13 , panel: ST1

  Kierownik: dr hab. Sławomir Rams

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Matematyki i Informatyki

 9. Równania nieliniowe i analiza geometryczna

  Konkurs: SONATA BIS 7 , panel: ST1

  Kierownik: dr hab. Sławomir Dinew

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Matematyki i Informatyki

 10. Dynamika z punktu widzenia pojedynczych orbit: quasi-kryształy, miary niezmiennicze, złożoność

  Konkurs: OPUS 15 , panel: ST1

  Kierownik: dr hab. Dominik Kwietniak

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Matematyki i Informatyki

 11. Struktura D-modułów ekwiwariantnych

  Konkurs: OPUS 15 , panel: ST1

  Kierownik: prof. Jerzy Weyman

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Matematyki i Informatyki

 12. Metody geometryczne i ścisła numeryka w problemie n-ciał

  Konkurs: OPUS 18 , panel: ST1

  Kierownik: prof. Piotr Zgliczyński

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Matematyki i Informatyki

 13. Problemy spełnialności więzów dla nieskończonych struktur jednorodnych: w stronę algorytmów

  Konkurs: OPUS 19 , panel: ST6

  Kierownik: dr Michał Wrona

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Matematyki i Informatyki

 14. Badania w algebrze przemiennej i teorii reprezentacji

  Konkurs: MAESTRO 11 , panel: ST1

  Kierownik: prof. Jerzy Weyman

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Matematyki i Informatyki

 15. Identyfikacja i walidacja modeli ryzyka rynkowego z użyciem nowoczesnych metod statystycznych, probabilistycznych oraz a...

  Konkurs: OPUS 19 , panel: HS4

  Kierownik: dr Marcin Pitera

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Matematyki i Informatyki

 16. DATALOG w Problemie Spełnialności Więzów

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST6

  Kierownik: dr hab. Marcin Kozik

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Matematyki i Informatyki

 17. Ścisła numeryka oraz dowody wspierane komputerowo dla dysypatywnych równań różniczkowych cząstkowych.

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: ST6

  Kierownik: Jacek Cyranka

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Matematyki i Informatyki

 18. Kolorowania Thue"go w grach

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: ST1

  Kierownik: Michał Zmarz

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Matematyki i Informatyki

 19. Funkcje i metryki holomorficznie niezmiennicze w geometrycznej teorii funkcji

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: ST1

  Kierownik: dr Tomasz Warszawski

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Matematyki i Informatyki

 20. Teoretyczne i praktyczne aspekty obliczania homologii wielkich zbiorów danych.

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: ST6

  Kierownik: dr Mateusz Juda

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Matematyki i Informatyki

 21. Zastosowania algebr flagowych w ekstremalnej teorii grafów

  Konkurs: ETIUDA 1 , panel: ST1

  Kierownik: Andrzej Grzesik

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Matematyki i Informatyki

 22. Rozwój metod uczenia maszynowego z zastosowaniem do przewidywania aktywności związków chemicznych

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: ST6

  Kierownik: dr Marek Śmieja

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Matematyki i Informatyki

 23. Geometria rozmaitości Calabi-Yau i wiązek Grassmanna

  Konkurs: OPUS 7 , panel: ST1

  Kierownik: prof. Sławomir Cynk

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Matematyki i Informatyki

 24. Obliczeniowa dynamika topologiczna

  Konkurs: MAESTRO 6 , panel: ST1

  Kierownik: prof. Marian Mrozek

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Matematyki i Informatyki

 25. Niezmienniki numeryczne i strukturalne w algebrze, logice i problemach spełnialności więzów

  Konkurs: MAESTRO 6 , panel: ST6

  Kierownik: prof. Paweł Idziak

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Matematyki i Informatyki

 26. Nowe trendy w rzeczywistej geometrii algebraicznej

  Konkurs: OPUS 8 , panel: ST1

  Kierownik: prof. Wojciech Kucharz

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Matematyki i Informatyki

 27. Uogólnienia problemów rozpoznawania w klasach grafów reprezentowanych geometrycznie i za pomocą porządków

  Konkurs: OPUS 9 , panel: ST6

  Kierownik: dr Tomasz Krawczyk

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Matematyki i Informatyki

 28. Zastosowania teorii zbiorów subanalitycznych i definiowalnych do nierówności wielomianowych i aproksymacji wielomianowej...

  Konkurs: OPUS 9 , panel: ST1

  Kierownik: dr Rafał Pierzchała

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Matematyki i Informatyki

 29. Teoria analizy niekompletnych danych

  Konkurs: OPUS 10 , panel: ST6

  Kierownik: prof. Jacek Tabor

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Matematyki i Informatyki

 30. Detektory i deskryptory punktów charakterystycznych oparte na informacji topologicznej

  Konkurs: SONATA 10 , panel: ST6

  Kierownik: dr Bartosz Zieliński

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Matematyki i Informatyki

 31. Ilościowe aspekty złożoności obliczeniowej w rachunku lambda

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: ST6

  Kierownik: Maciej Bendkowski

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Matematyki i Informatyki

 32. Opracowanie uniwersalnych metod reprezentacji danych do poprawy jakości metod uczenia maszynowego z przykładowym zastoso...

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: ST6

  Kierownik: Magdalena Wiercioch

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Matematyki i Informatyki

 33. Język programowania dla hierarchicznych, wielordzeniowych, równoległych architektur z użyciem ManyDSL

  Konkurs: PRELUDIUM 12 , panel: ST6

  Kierownik: Piotr Danilewski

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Matematyki i Informatyki

 34. Rodziny funkcji szczytowych i eksponujących w obszarach ściśle pseudowypukłych

  Konkurs: SONATA 13 , panel: ST1

  Kierownik: dr Arkadiusz Lewandowski

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Matematyki i Informatyki

 35. Wokół optymalności algorytmów opartych o programowanie dynamiczne

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: ST6

  Kierownik: dr Adam Polak

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Matematyki i Informatyki

 36. Równania typu Monge'a-Ampere'a i ich zastosowania.

  Konkurs: OPUS 14 , panel: ST1

  Kierownik: prof. Sławomir Kołodziej

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Matematyki i Informatyki

 37. Geometria funkcji wymiernych i meromorficznych

  Konkurs: OPUS 16 , panel: ST1

  Kierownik: prof. Wojciech Kucharz

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Matematyki i Informatyki

 38. Metody geometryczne i ścisła numeryka w dynamice układów hamiltonowskich

  Konkurs: OPUS 10 , panel: ST1

  Kierownik: prof. Piotr Zgliczyński

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Matematyki i Informatyki

 39. Ergodyczne i topologiczne własności układów dynamicznych z uogólnioną specyfikacją

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: ST1

  Kierownik: dr Martha Łącka

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Matematyki i Informatyki

 40. Dodatkowa informacja w grupowaniu danych i zagadnieniach pokrewnych

  Konkurs: SONATA 11 , panel: ST6

  Kierownik: dr Marek Śmieja

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Matematyki i Informatyki

 41. Efektywne metody uczenia nienadzorowanego z zastosowaniami w głębokim nauczaniu

  Konkurs: OPUS 13 , panel: ST6

  Kierownik: prof. Jacek Tabor

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Matematyki i Informatyki

 42. Głębokie nauczanie w reprezentacji długich danych sekwencyjnych

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: ST6

  Kierownik: Konrad Żołna

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Matematyki i Informatyki

 43. Dolne ograniczenia złożoności problemów rozwiązywalnych w czasie wielomianowym

  Konkurs: ETIUDA 6 , panel: ST6

  Kierownik: Adam Polak

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Matematyki i Informatyki

 44. Ilościowe badania teorii mnogości. Czy ZF i ZFC są asymptotycznie równoważne?

  Konkurs: OPUS 16 , panel: ST6

  Kierownik: prof. Marek Zaionc

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Matematyki i Informatyki

 45. Głębokie przetwarzanie danych strukturalnych

  Konkurs: OPUS 16 , panel: ST6

  Kierownik: dr Marek Śmieja

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Matematyki i Informatyki

 46. Problemy klasyfikacji w dynamice topologicznej i teorii ergodycznej

  Konkurs: PRELUDIUM BIS 1 , panel: ST1

  Kierownik: dr hab. Dominik Kwietniak

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Matematyki i Informatyki

 47. Algorytmiczny Nullstellensatz

  Konkurs: OPUS 18 , panel: ST6

  Kierownik: dr hab. Bartłomiej Bosek

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Matematyki i Informatyki

 48. Układy niegładkie w matematycznej teorii zagadnień kontaktowych mechaniki

  Konkurs: MAESTRO 3 , panel: ST1

  Kierownik: prof. Stanisław Migórski

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Matematyki i Informatyki

 49. Algorytmy obliczania homologii persystentnych dla odwzorowań

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: ST6

  Kierownik: dr Grzegorz Jabłoński

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Matematyki i Informatyki

 50. Lorentzowskie Działanie Spektralne

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: ST1

  Kierownik: dr Michał Eckstein

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Matematyki i Informatyki