Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 3 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Ryzyko emerytalne w świetle prognozowanych zmian zapotrzebowania na towary i usługi konsumpcyjne seniorów w Polsce

  Konkurs: OPUS 12 , panel: HS5

  Kierownik: dr Kamila Bielawska

  Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania

 2. Rola czynników krajowych i sektorowych oraz rozmiaru firm w kształtowaniu struktury kapitału przedsiębiorstw w krajach U...

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Julia Koralun-Bereźnicka

  Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania

 3. Wpływ uwarunkowań kulturowych na interpretację Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej w Polsce - analiz...

  Konkurs: OPUS 4 , panel: HS4

  Kierownik: prof. Jerzy Gierusz

  Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania