Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 32 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Metodologia tworzenia systemu mierników jakości usług medycznych świadczonych przez szpitale

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS4

  Kierownik: dr Cyprian Kozyra

  Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów

 2. Wpływ społecznie odpowiedzialnych działań przedsiębiorstwa (CSR) na jego wartość

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS4

  Kierownik: dr Bożena Ryszawska

  Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów

 3. Nowe modele decyzyjne wspomagające planowanie wykorzystania taboru kolejowego uwzględniające przeglądy i naprawy okresow...

  Konkurs: PRELUDIUM 17 , panel: HS4

  Kierownik: Izabela Heppner

  Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów

 4. Przywództwo w strategicznym zarządzaniu scentralizowanymi sieciami międzyorganizacyjnymi

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: HS4

  Kierownik: Michał Organa

  Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów

 5. Wartościowanie efektów środowiskowych w analizie kosztów i korzyści inwestycji w niskoemisyjne źródła energii

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS4

  Kierownik: dr Magdalena Ligus

  Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów

 6. Badania dynamicznej nieefektywności i zmiany dynamicznej produktywności. Analiza w europejskich przedsiębiorstwach przem...

  Konkurs: SONATA 6 , panel: HS4

  Kierownik: dr Magdalena Kapelko

  Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów

 7. Nowe modele i metody wspomagające optymalizację zarządzania zasobami w przedsiębiorstwach

  Konkurs: OPUS 11 , panel: HS4

  Kierownik: dr Radosław Rudek

  Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów

 8. Kadra menedżerów- ekspatriantów w przedsiębiorstwach międzynarodowych w Polsce

  Konkurs: SONATA 1 , panel: HS4

  Kierownik: dr Sylwia Przytuła

  Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów

 9. Kultura organizacyjna sektora a wybory strategiczne przedsiębiorstw zlokalizowanych w Polsce

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: HS4

  Kierownik: Michał Góralski

  Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów

 10. Prognozowanie trudności finansowych w przedsiębiorstwie z wykorzystaniem cykli koniunkturalnych

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS4

  Kierownik: dr Rafał Siedlecki

  Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów

 11. Zarządzanie wartością inwestycji w odnawialne źródła energii

  Konkurs: SONATA 1 , panel: HS4

  Kierownik: dr Magdalena Ligus

  Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów

 12. Budowanie zaangażowania pracowników pokolenia Y poprzez motywowanie - perspektywa pracodawcy i pracownika

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS4

  Kierownik: prof. Maria Kopertyńska

  Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów

 13. Samoocena i pomiar wyników działalności audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS4

  Kierownik: dr Piotr Bednarek

  Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów

 14. Nowe aspekty degresywnie proporcjonalnej alokacji korzyści i należności

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS4

  Kierownik: prof. Janusz Łyko

  Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów

 15. Metody pomiaru stopy zwrotu z inwestycji na edukację w szkołach wyższych

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Józef Dziechciarz

  Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów

 16. Identyfikacja i analiza wpływu technologii społecznych oraz mobilnych na kształt współczesnych modeli marketingowych...

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS4

  Kierownik: dr Łukasz Łysik

  Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów

 17. Zintegrowany model ryzyka w cyklu życia gospodarstwa domowego

  Konkurs: OPUS 3 , panel: HS4

  Kierownik: prof. Krzysztof Jajuga

  Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów

 18. Wielowymiarowa analiza danych niemetrycznych w badaniu sytuacji osób dorosłych w kontekście przemian demograficznych

  Konkurs: OPUS 3 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Józef Dziechciarz

  Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów

 19. Model spójności postaw i celów menedżerskich ze strategiami przedsiębiorstw. Strategie behawioralne

  Konkurs: SONATA 3 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Katarzyna Piórkowska

  Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów

 20. Zastosowanie metod hedonicznych do uwzględniania różnic jakości dóbr we wskaźnikach dynamiki cen

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: HS4

  Kierownik: Anna Król

  Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów

 21. Intraorganizacyjne mechanizmy selekcji pierwotnej w sektorze hightech.

  Konkurs: OPUS 6 , panel: HS4

  Kierownik: prof. Ewa Stańczyk-Hugiet

  Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów

 22. Zasoby ludzkie jako strategiczny czynnik konkurencyjności firm realizujących bezpośrednie inwestycje zagraniczne

  Konkurs: OPUS 12 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Marzena Stor

  Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów

 23. Efektywność inwestycji w płynność finansową przedsiębiorstwa

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS4

  Kierownik: dr Grzegorz Michalski

  Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów

 24. Nowe modele i metody wspomagające zarządzanie projektami i produkcją

  Konkurs: SONATA 3 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Radosław Rudek

  Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów

 25. Modelowanie łańcucha dostaw z losowym czasem dostaw. Efekt Forrestera - przyczyny i metody redukcji.

  Konkurs: OPUS 4 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Zbigniew Michna

  Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów

 26. Wpływ japońskiej kultury narodowej na zmianę postaw, percepcji, motywacji i cech polskich pracowników

  Konkurs: SONATA 4 , panel: HS4

  Kierownik: dr Marek Krasiński

  Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów

 27. Niestandardowe wieloosobowe produkty ubezpieczeniowe uwzględniające zależności między ubezpieczonymi

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS4

  Kierownik: prof. Stanisław Heilpern

  Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów

 28. Decyzje dotyczące outsourcingu a modele biznesu polskich przedsiębiorstw w kontekście koncepcji granic organizacji

  Konkurs: SONATA 5 , panel: HS4

  Kierownik: dr Jakub Drzewiecki

  Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów

 29. Medyczne konta oszczędnościowe jako metoda finansowania ochrony zdrowia

  Konkurs: OPUS 6 , panel: HS4

  Kierownik: dr Marta Borda

  Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów

 30. Modele i metody wykorzystania wiedzy dziedzinowej w algorytmach metaheurystycznych dla problemów optymalizacji w świecie...

  Konkurs: SONATA 10 , panel: HS4

  Kierownik: dr Krzysztof Michalak

  Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów

 31. Społeczna odpowiedzialność biznesu i efektywność oraz zmiana produktywności przedsiębiorstw

  Konkurs: OPUS 12 , panel: HS4

  Kierownik: dr Magdalena Kapelko

  Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów

 32. Ekosystem Biznesu Sektora Dóbr i Usług Środowiskowych w Polsce

  Konkurs: PRELUDIUM 17 , panel: HS4

  Kierownik: dr Adam Sulich

  Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów