Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 7 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Lojalność klientów biur podróży w Polsce - uwarunkowania, modele, wyniki badań

  Konkurs: SONATA 2 , panel: HS4

  Kierownik: dr Izabela Michalska-Dudek

  Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki

 2. Metody zarządzania w japońskich łańcuchach dostaw w Polsce i Wielkiej Brytanii

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS4

  Kierownik: prof. Jarosław Witkowski

  Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki

 3. Rozwój inteligentny a wrażliwość na kryzys ekonomiczny w wymiarze regionalnym - metody pomiaru

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS4

  Kierownik: prof. Danuta Strahl

  Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki

 4. Logistyka w strategiach rozwoju miast. Analiza porównawcza stolic miast europejskich

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS4

  Kierownik: dr Maja Kiba-Janiak

  Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki

 5. Klasyfikacja europejskiej przestrzeni regionalnej w świetle koncepcji inteligentnego rozwoju - ujęcie dynamiczne

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS4

  Kierownik: prof. Danuta Strahl

  Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki

 6. Innowacje w sektorze usług a zmiany strukturalne rynku pracy

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS4

  Kierownik: dr Grażyna Węgrzyn

  Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki

 7. Ocena zasobów kapitału społecznego polskich regionów z zastosowaniem metod ekonomii eksperymentalnej

  Konkurs: OPUS 4 , panel: HS5

  Kierownik: dr Urszula Markowska-Przybyła

  Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki