Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 25 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Globalne łańcuchy wartości w sektorze dóbr luksusowych - z perspektywy konsumentów i współtwórców łańcuchów

  Konkurs: OPUS 6 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Beata Stępień

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Gospodarki Międzynarodowej

 2. Wpływ innowacji na wartość przedsiębiorstw hotelarskich

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: HS4

  Kierownik: Dawid Szutowski

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Gospodarki Międzynarodowej

 3. Ekonomiczne skutki katastrof naturalnych w krajach rozwijających się na przykładzie Indonezji

  Konkurs: ETIUDA 1 , panel: HS4

  Kierownik: Agnieszka Kukułka

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Gospodarki Międzynarodowej

 4. Azja Wschodnia we współpracy regionalnej i globalnej

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS4

  Kierownik: dr Katarzyna Nawrot

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Gospodarki Międzynarodowej

 5. Zarządzanie wydajnością w łańcuchu dostaw (SCPM) w zakresie parametrów określonych formułą 3V. Implikacje dla zarządzani...

  Konkurs: OPUS 7 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Maciej Szymczak

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Gospodarki Międzynarodowej

 6. Znaczenie innowacji tworzonych w procesie internacjonalizacji dla wyników przedsiębiorstwa

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: HS4

  Kierownik: Adam Dymitrowski

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Gospodarki Międzynarodowej

 7. Rola orientacji na wiedzę w procesie kształtowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa w procesie internacjonalizac...

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: HS4

  Kierownik: dr Marcin Soniewicki

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Gospodarki Międzynarodowej

 8. Globalny i lokalny wymiar sieci biznesowych

  Konkurs: SONATA 3 , panel: HS4

  Kierownik: dr Milena Ratajczak-Mrozek

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Gospodarki Międzynarodowej

 9. Międzynarodowa konkurencyjność polskich przedsiębiorstw w okresie prosperity i globalnego kryzysu gospodarczego

  Konkurs: OPUS 4 , panel: HS4

  Kierownik: prof. Marian Gorynia

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Gospodarki Międzynarodowej

 10. Analiza aliansów otwartych innowacji i partnerstw strategicznych w sektorze biofarmaceutycznym w Polsce i Europie Środko...

  Konkurs: SONATA 10 , panel: HS4

  Kierownik: dr Łukasz Puślecki

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Gospodarki Międzynarodowej

 11. Teoretyczne, instytucjonalne i empiryczne uwarunkowania oraz przesłanki wykorzystania potencjału ekonomicznego i możliwo...

  Konkurs: OPUS 4 , panel: HS4

  Kierownik: prof. Tomasz Rynarzewski

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Gospodarki Międzynarodowej

 12. Ewolucja i determinanty roli zagranicznej spółki córki w łańcuchu wartości przedsiębiorstwa międzynarodowego

  Konkurs: SONATA 5 , panel: HS4

  Kierownik: dr Marlena Dzikowska

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Gospodarki Międzynarodowej

 13. Inter-regionalne efekty aglomeracji w turystyce w Polsce - identyfikacja i pomiar z wykorzystaniem informacji geostatyst...

  Konkurs: SONATA 7 , panel: HS4

  Kierownik: dr Justyna Majewska

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Gospodarki Międzynarodowej

 14. Transfer wiedzy z uczelni wyższych do przedsiębiorstw - uwarunkowania i znaczenie dla innowacyjności gospodarki turystyc...

  Konkurs: SONATA 8 , panel: HS4

  Kierownik: dr Marcin Olszewski

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Gospodarki Międzynarodowej

 15. Determinanty wyników ekonomicznych polskich eksporterów w zróżnicowanym otoczeniu instytucjonalnym

  Konkurs: OPUS 14 , panel: HS4

  Kierownik: dr Piotr Trąpczyński

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Gospodarki Międzynarodowej

 16. Rola klastrów innowacyjnych w budowaniu konkurencyjności regionu na przykładzie kraju związkowego Badenia - Wirtembergia...

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: HS4

  Kierownik: Aleksandra Kania

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Gospodarki Międzynarodowej

 17. Determinanty zdolności do absorpcji innowacji w gospodarce turystycznej w zakresie odnawialnych źródeł energii

  Konkurs: OPUS 3 , panel: HS4

  Kierownik: dr Łukasz Nawrot

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Gospodarki Międzynarodowej

 18. Jakość pracy w procesie budowania potencjału konkurencyjnego w gospodarce turystycznej

  Konkurs: OPUS 4 , panel: HS4

  Kierownik: dr Marlena Bednarska

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Gospodarki Międzynarodowej

 19. Determinanty efektywności zagranicznych inwestycji bezpośrednich w procesie internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw...

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: HS4

  Kierownik: dr Piotr Trąpczyński

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Gospodarki Międzynarodowej

 20. Koszty transakcyjne jako determinanta wyboru formy wejścia na rynki zagraniczne

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: HS4

  Kierownik: Katarzyna Mroczek-Dąbrowska

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Gospodarki Międzynarodowej

 21. Ekonomiczne skutki katastrof naturalnych w krajach rozwijających się na przykładzie Indonezji

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: HS4

  Kierownik: Agnieszka Kukułka

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Gospodarki Międzynarodowej

 22. Dojrzałość przedsiębiorstwa w zakresie internacjonalizacji a przewaga konkurencyjna (podejście sieciowe)

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS4

  Kierownik: prof. Krzysztof Fonfara

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Gospodarki Międzynarodowej

 23. Wpływ nowoczesnych instrumentów komunikacji marketingowej na efektywność działalności przedsiębiorstw na rynku międzynar...

  Konkurs: OPUS 9 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Małgorzata Bartosik-Purgat

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Gospodarki Międzynarodowej

 24. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich w ramach inicjatywy JESSICA

  Konkurs: SONATA 10 , panel: HS5

  Kierownik: dr Piotr Idczak

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Gospodarki Międzynarodowej

 25. Ciężar grzechów spółek: analiza eksperymentalna

  Konkurs: SONATA 14 , panel: HS4

  Kierownik: dr Paweł Niszczota

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Gospodarki Międzynarodowej