Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 7 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Izolacja i identyfikacja saponin triterpenowych buraka ćwikłowego (Beta vulgaris L.). Współzależność pomiędzy strukturą ...

  Konkurs: OPUS 4 , panel: NZ9

  Kierownik: dr hab. Alfred Błaszczyk

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Towaroznawstwa

 2. Badania skuteczności i efektywności funkcjonowania Systemów Ekozarządzania i Audytu EMAS w przedsiębiorstwach na terenie...

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: HS4

  Kierownik: dr Beata Szyszka

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Towaroznawstwa

 3. Badanie subiektywnego wymiaru jakości życia dzieci w Polsce

  Konkurs: SONATA 10 , panel: HS4

  Kierownik: dr Tomasz Strózik

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Towaroznawstwa

 4. Ekonomiczny i społeczny wymiar marki w sektorze mody.

  Konkurs: OPUS 6 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Jacek Kall

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Towaroznawstwa

 5. Banki a cykle koniunkturalne

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS4

  Kierownik: prof. Ryszard Barczyk

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Towaroznawstwa

 6. Spektralne odciski palca jako narzędzie badania jakości soków owocowych

  Konkurs: OPUS 12 , panel: NZ9

  Kierownik: dr hab. Ewa Sikorska

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Towaroznawstwa

 7. Znakowanie w budowaniu świadomości konsumpcyjnej nabywców żywności na rzecz zmniejszania jej marnotrawienia

  Konkurs: OPUS 14 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Urszula Samotyja

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Towaroznawstwa