Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki wnioskującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 4 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Badania udarności i anizotropii udarności w silnie rozdrobnionych materiałach wytworzonych metodą wyciskania hydrostatyc...

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: ST8

  Kierownik: mgr inż. Sylwia Przybysz

  Instytut Wysokich Ciśnień PAN

 2. Wpływ wyciskania hydrostatycznego w warunkach kriogenicznych na mikrostrukturę, właściwości mechaniczne i stabilność cie...

  Konkurs: OPUS 6 , panel: ST8

  Kierownik: dr Wacław Józef Pachla

  Instytut Wysokich Ciśnień PAN

 3. Mikrostrukturalne aspekty umacniania trudnooksztalcalnych stopów cynku przy zastosowaniu niekonwencjonalnej metody wycis...

  Konkurs: OPUS 12 , panel: ST8

  Kierownik: prof. dr hab. inż. Krzysztof Maciej Sztwiertnia

  Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk

 4. Wpływ anizotropii mikrostruktury materiałów wyciskanych hydrostatycznie na ich właściwości termo-fizyczne.

  Konkurs: PRELUDIUM 9 , panel: ST8

  Kierownik: mgr inż. Jacek Skiba

  Instytut Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk