Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki wnioskującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 17 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. WITRAŻE Z OKRESU DWUDZIESTOLECIA MIĘDZYWOJENNEGO NA GÓRNYM ŚLĄSKU - PRÓBA SYNTEZY ZJAWISK.

  Konkurs: PRELUDIUM 8 , panel: HS2

  Kierownik: mgr Ryszard Henryk Szopa

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk Społecznych

 2. Zróżnicowanie składu chemicznego gazów pożarowych i pochodnych kondensatów organicznych i zespołów mineralnych dla zrozu...

  Konkurs: OPUS 6 , panel: ST10

  Kierownik: dr Łukasz Kruszewski

  INSTYTUT NAUK GEOLOGICZNYCH PAN

 3. Prezydenci i landraci w rejencji opolskiej. Elity władzy na Górnym Śląsku w okresie II Cesarstwa Niemieckiego

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Jakub Lech Grudniewski

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk Społecznych

 4. Architektura i urbanistyka lat 60. i 70. XX w. na terenie Górnego Śląska i Zagłębia. Forma, ideologia, wpływy, waloryzac...

  Konkurs: SONATA 5 , panel: HS2

  Kierownik: dr Aneta Kinga Borowik

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk Społecznych

 5. Magnetyczno-mineralogiczna identyfikacja technogenicznych tlenków i wodorotlenków manganu i żelaza w pyłach przemysłowyc...

  Konkurs: OPUS 5 , panel: ST10

  Kierownik: dr Marzena Joanna Rachwał

  Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk

 6. Trzeciorzędowe leje krasowe i ich osady na Górnym Śląsku jako archiwum danych paleośrodowiskowych

  Konkurs: OPUS 1 , panel: ST10

  Kierownik: prof. dr hab. Joachim Marian Szulc

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

 7. Porównanie metod biomonitoringu aktywnego i pasywnego z użyciem mchu Pleurozium schreberi (Brid.) Mitt. w bioindykacji s...

  Konkurs: OPUS 5 , panel: NZ8

  Kierownik: dr Grzegorz Paweł Kosior

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Biologicznych

 8. Transplantowany mech Hylocomium splendens (Hedw.) Schimp. jako bioakumulator metali ciężkich z różnych typów siedlisk na...

  Konkurs: OPUS 4 , panel: NZ8

  Kierownik: dr Grzegorz Paweł Kosior

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Biologicznych

 9. Brama Morawska - komunikacyjny węzeł środkowej Europy w epoce miedzi. Kontakty kulturowe eneolitycznych społeczności Gór...

  Konkurs: FUGA 1 , panel: HS3

  Kierownik: dr Tomasz Jacek Chmielewski

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

 10. Dekoncentryczność przyrostów rocznych i drewno reakcyjne u świerka pospolitego (Picea abies Karst.) jako cechy wskaźniko...

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: ST10

  Kierownik: mgr Małgorzata Stefania Wistuba

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk o Ziemi

 11. Przedmioty kościane z terenu dorzecza górnej Odry w okresie wpływów rzymskich. Technologia wytwarzania i funkcja

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Marcin Michał Diakowski

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

 12. Ultramaficzne i maficzne ksenolity z kenozoicznych wulkanitów jako źródło informacji o płaszczu Ziemi pod środkową Europ...

  Konkurs: OPUS 2 , panel: ST10

  Kierownik: dr Magdalena Monika Matusiak-Małek

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska

 13. Ekologia gadów triasowych Górnego Śląska na podstawie składu izotopowego ich zębów

  Konkurs: PRELUDIUM 1 , panel: ST10

  Kierownik: mgr Natalia Konieczna

  Instytut Paleobiologii Polskiej Akademii Nauk

 14. Sondergericht Kattowitz - Sąd Specjalny w Katowicach 1939-1945

  Konkurs: PRELUDIUM 14 , panel: HS5

  Kierownik: mgr Konrad Józef Graczyk

  Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Prawa i Administracji

 15. Góra- dół czy dół-góra? Bayesowskie podejście do postrzegania w autyzmie: słabe predykcje, wyższa wrażliwość zmysłowa cz...

  Konkurs: OPUS 14 , panel: HS6

  Kierownik: dr Magdalena Ewa Król

  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie, II Wydział Psychologii

 16. Przedwaryscyjska ewolucja wybranych fragmentów peri-Gondwany: awalońsko-kadomskie podłoże waryscydów środkowoeuropejskic...

  Konkurs: OPUS 13 , panel: ST10

  Kierownik: prof. dr hab. Andrzej Ryszard Żelaźniewicz

  Instytut Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk

 17. Dyskusje wokół chronologii biblijnej w kulturze umysłowej Śląska i Górnych Łużyc (1550-1650): Abraham Buchholzer, Leonha...

  Konkurs: SONATA 12 , panel: HS3

  Kierownik: dr Michał Paweł Choptiany

  Uniwersytet Warszawski, Wydział "Artes Liberales"