Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki wnioskującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 289 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Wpływ oksygenazy hemowej 1 na indukowane statynami parakrynne właściwości angiogenne ludzkich komórek krwi obwodowej CD3...

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: NZ3

  Kierownik: dr Witold Norbert Nowak

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

 2. Ontologizm rosyjskich transcendentalistów z kręgu "Logosu" (Borys W. Jakowienko, Wasyl E. Sezeman)

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: HS1

  Kierownik: dr Barbara Jadwiga Czardybon

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny

 3. Nierównowagowa dynamika teorii cechowania i korespondencja AdS/CFT.

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: ST2

  Kierownik: mgr Przemysław Łukasz Witaszczyk

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

 4. Udział chloroplastów i mitochondriów w odpowiedzi ogórka siewnego (Cucumis sativus) na infekcję Pseudomonas syringae pv ...

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: NZ9

  Kierownik: mgr Tomasz Kopczewski

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 5. Kompleksy lantanowców z chiralnymi ligandami makrocyklicznymi - synteza, efekty chiralne i ich wpływ na katalityczne roz...

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: ST5

  Kierownik: mgr Aleksandra Karolina Gerus

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii

 6. Wymuszone zaginięcia w Europie. Kształtowanie się standardów prawnych.

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: HS5

  Kierownik: dr Grażyna Baranowska

  Instytut Nauk Prawnych PAN

 7. Drewno w architekturze oraz sztuce Mustangu Górnego/Nepal. Badania dendrchronologiczne oraz problemy konserwatorskie.

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Barbara Justyna Gmińska-Nowak

  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Sztuk Pięknych

 8. Badanie anomalii ściśliwości kryształów molekularnych w warunkach wysokiego ciśnienia przy zastosowaniu metod dyfrakcyjn...

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: ST3

  Kierownik: mgr Jędrzej Stanisław Marciniak

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii

 9. Mechanizm wytwarzania nowych gatunków komunikacji w sieci: Facebook, Twitter, Pinterest - memy oraz mikroblogi.

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: HS2

  Kierownik: dr Anna Barbara Gumkowska

  INSTYTUT BADAŃ LITERACKICH PAN

 10. Współdziałanie mechanizmów wrodzonej i nabytej odporności w kształtowaniu odpowiedzi immunologicznej na przeszczepioną n...

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: NZ6

  Kierownik: mgr Dorota Anna Bartoszek

  Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Lekarski Kształcenia Podyplomowego

 11. Mechanizmy nieodwracalnej adsorpcji nanocząstek na powierzchniach nośników koloidalnych

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: ST4

  Kierownik: mgr Marta Sadowska

  Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN

 12. Konkurencyjność celów komercyjnych i dobroczynnych w zarządzaniu przedsiębiorstwami

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: HS4

  Kierownik: mgr Mateusz Lech Rak

  Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, Wydział Finansów i Zarządzania

 13. Ocena heterogenności populacji wirusa HBV jako czynnika prognostycznego skuteczności terapii interferonem u osób przewle...

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: NZ7

  Kierownik: dr Magda Rybicka-Misiejko

  Uniwersytet Gdański, Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

 14. Wzmocnienie światła w domieszkowanych materiałach pochodzenia biologicznego

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: ST4

  Kierownik: dr inż. Konrad Maksymilian Cyprych

  Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny

 15. Relacje polsko-żydowskie i ukraińsko-żydowskie w kontekście współczesnych pielgrzymek chasydzkich do Polski i na Ukrainę...

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Magdalena Zatorska

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny

 16. Ocena wpływu parametrów procesu elektroforetycznego osadzania nanorurek na właściwości otrzymywanych materiałów kompozyt...

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: ST8

  Kierownik: mgr inż. Aleksandra Janina Benko

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

 17. Charakterystyka biokatalizatorów immobilizowanych w półprzewodnikowych warstwach wytworzonych z wybranych układów hetero...

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: ST5

  Kierownik: mgr inż. Agnieszka Urszula Jędrychowska

  Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny

 18. Uwarunkowania procesu demokratyzacji na Bliskim Wschodzie - przypadek Jordanii

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: HS5

  Kierownik: mgr Artur Malantowicz

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych

 19. Konwergencja stanu zdrowia publicznego w europejskiej przestrzeni regionalnej

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: HS4

  Kierownik: mgr Renata Jaworska

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

 20. Biomarkery programowania płodowego a zdrowie i rozrodczość kobiet

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: NZ7

  Kierownik: mgr Magdalena Klimek

  Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Collegium Medicum

 21. Słuszna przyczyna zasiedzenia. Od rzymskich źródeł do współczesnych dylematów

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: HS5

  Kierownik: mgr Kamil Andrzej Stolarski

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji

 22. Afekty w literaturze i sztuce modernizmu

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: HS2

  Kierownik: dr Agnieszka Dauksza

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Polonistyki

 23. Ewolucja struktury i tekstury tytanu o czystości komercyjnej po złożonym procesie odkształcenia, podczas obróbki mechani...

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: ST8

  Kierownik: dr inż. Jakub Kawałko

  Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego PAN

 24. Bioróżnorodność i relacje w obrębie układu pasożyt-żywiciel prostigmatycznych roztoczy (Acari: Pterygosomatidae), perman...

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: NZ8

  Kierownik: mgr Monika Ewa Fajfer

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii

 25. Wyciszanie i analiza funkcjonalna genu CDK1 w płaskonabłonkowym raku krtani

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: NZ2

  Kierownik: mgr Kinga Katarzyna Bednarek

  Instytut Genetyki Człowieka PAN

 26. Weryfikacja hipotez w ocenie ryzyka rynkowego

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: HS4

  Kierownik: dr Marta Małecka

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

 27. mikro-RNA związane z przerostem i włóknieniem mięśnia sercowego w molekularnych mechanizmach odpowiedzi lewej komory ser...

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: NZ5

  Kierownik: lek. Ewa Maria Szczerba

  Instytut Matki i Dziecka

 28. Ocena właściwości biologicznych pochodnych tiosemikarbazydów o zdefiniowanej aktywności antybakteryjnej

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: NZ7

  Kierownik: mgr Aleksandra Maria Strzelczyk

  Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

 29. Rola oksydazy NADPH w rozwoju okołonaczyniowego stanu zapalnego u szczurów ze spontanicznym nadciśnieniem

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: NZ4

  Kierownik: mgr Ryszard Krzysztof Nosalski

  Uniwersytet Jagielloński- Collegium Medicum, Collegium Medicum

 30. Badanie i optymalizacja transportu nośników w grafenie

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: ST3

  Kierownik: mgr inż. Tymoteusz Kacper Ciuk

  Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych

 31. Numeryczna i eksperymentalna analiza przeciwprądowego, dwu fazowego przepływu typu (gaz-ciecz) w kolumnie z wypełnieniem...

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: ST8

  Kierownik: mgr inż. Paweł Karol Niegodajew

  Politechnika Częstochowska, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki

 32. Zastosowanie enzymów w stereoselektywnej, dekarboksylatywnej reakcji tworzenia nowych wiązań C-C.

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: ST5

  Kierownik: mgr inż. Małgorzata Zysk

  Instytut Chemii Organicznej PAN

 33. Nowe wysokowymiarowe metody spektroskopii NMR do badań białek niezwiniętych.

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: ST4

  Kierownik: mgr Szymon Kazimierz Żerko

  Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

 34. Właściwości falowodów InGaN i model wyciekania modów optycznych do podłoża GaN w diodach laserowych

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: ST7

  Kierownik: mgr inż. Grzegorz Muzioł

  Instytut Wysokich Ciśnień PAN

 35. Międzygatunkowe zależności w koloniach pszczół samotnych

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: NZ8

  Kierownik: mgr Justyna Ewa Kierat

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

 36. Spektrometria ToF SIMS i spektroskopia AFM w badaniach własności biochemicznych pojedynczych komórek czerniaka złośliweg...

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: ST4

  Kierownik: mgr Justyna Anna Bobrowska

  Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN

 37. Uwarunkowania adaptacji pracowniczej w międzynarodowym środowisku pracy

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: HS4

  Kierownik: mgr Iwona Anna Kubica

  Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych

 38. Powszechność występowania w środowisku szczepów Salmonella opornych na surowice posiadających usjalowane antygeny powier...

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: NZ9

  Kierownik: mgr Bartłomiej Paweł Dudek

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Biologicznych

 39. Zastosowanie średniej podczerwieni w badaniach in situ wysokotemperaturowych tlenkowych ogniw paliwowych SOFC

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: ST8

  Kierownik: mgr inż. Marcin Ryszard Jasiński

  Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny

 40. Rola nauk ścisłych w kształtowaniu się polskiej literatury SF

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: HS2

  Kierownik: mgr Szymon Piotr Kukulak

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Polonistyki

 41. Wpływ dodatku jonów azotanowych na zdolność gleb mineralnych do utleniania metanu w zróżnicowanych warunkach natlenienia...

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: NZ9

  Kierownik: dr inż. Anna Walkiewicz

  Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN

 42. Nowe Metody Redukcji Zakłóceń Impulsowych w Obrazach Astronomicznych

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: ST6

  Kierownik: dr inż. Adam Marcin Popowicz

  Politechnika Śląska, Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki

 43. Struktury poznawczo-motywacyjne w segmentacji zachowań konsumenckich młodzieży w internecie.

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: HS4

  Kierownik: dr Anna Mirosława Myrda

  Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Zarządzania

 44. Nanostruktury GaN wytwarzane w procesie selektywnego trawienia ICP, których formowanie inicjowane jest obecnością nanopo...

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: ST7

  Kierownik: mgr inż. Marek Ekielski

  Instytut Technologii Elektronowej

 45. Tukidydes a historiografia hellenistyczna. Recepcja i kontynuacja.

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: HS3

  Kierownik: mgr Marcin Grzegorz Kurpios

  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

 46. Modelowanie rozwoju mikrostruktury żeliwa sferoidalnego podczas obróbki cieplnej

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: ST8

  Kierownik: mgr inż. Izabela Katarzyna Olejarczyk-Wożeńska

  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej

 47. Mechanizm interakcji marż i koniunktury na przykładzie polskiego sektora spożywczego

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: HS4

  Kierownik: mgr Justyna Karolina Kufel

  Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy

 48. Polimorfizm genu kodującego czynnik transkrypcyjny SREBP1 u bydła mlecznego - potencjalny wpływ na kompozycję kwasów tłu...

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: NZ9

  Kierownik: mgr inż. Witold Stanisław Proskura

  Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt

 49. Ekonomiczne determinanty rozwoju sektora biopaliw płynnych w Polsce i Niemczech po 2004 roku. Próba porównania.

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: HS4

  Kierownik: mgr Michał Borychowski

  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Ekonomii

 50. Opracowanie analitycznej metodyki łączonej (elektroforeza kapilarna-spektrometria mas z jonizacją w plazmie sprzężonej i...

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: ST4

  Kierownik: mgr inż. Magdalena Matczuk

  Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny