Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki wnioskującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 120 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Metaboliczne, populacyjne i genetyczne determinanty przeżywalności głodzonych komórek drożdży jako modelu eukariotycznej...

  Konkurs: HARMONIA 1 , panel: NZ8

  Kierownik: dr Dominika Włoch-Salamon

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

 2. Filogeneza mitochondrialnego DNA żab zielonych (Pelophylax) w obrębie Basenu Morza Śródziemnego.

  Konkurs: OPUS 1 , panel: NZ2

  Kierownik: dr Sebastian Hofman

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

 3. Taxonomic and micro-evolutionary aspects in the genus Batrachium

  Konkurs: OPUS 1 , panel: NZ8

  Kierownik: dr hab. Joanna Sławomira Zalewska-Gałosz

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

 4. Organizacja genomów mitochondrialnych Barbourula i ewolucja mtDNA w rodzinie Bombinatoridae (Amphibia, Anura, Archebatra...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: NZ8

  Kierownik: prof. dr hab. Jacek M. Szymura

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

 5. Wpływ procesów oksydacyjno-redukcyjnych na przemiany mineralne w glebach płowych Pogórza Karpackiego

  Konkurs: SONATA 3 , panel: ST10

  Kierownik: dr Wojciech Szymański

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

 6. Porosty na żużlowych zwałowiskach pohutniczych - ich zdolność do akumulacji metali ciężkich i pionierska rola w spontani...

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: NZ8

  Kierownik: dr Kaja Natalia Rola

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

 7. Badania indukowanych melatoniną zmian w aktywności leukocytów karpia

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: NZ6

  Kierownik: dr Magdalena Anna Kępka

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

 8. Wyróżnianie inwazyjnych gatunków roślin w skali regionalnej z wykorzystaniem obiektywnego kryterium statystycznego.

  Konkurs: PRELUDIUM 4 , panel: NZ8

  Kierownik: mgr Tomasz Kowalczyk

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

 9. Taksonomia i mikroweolucja ostnic (Poaceae: Stipa)

  Konkurs: OPUS 5 , panel: NZ8

  Kierownik: dr hab. Marcin Nobis

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

 10. Wpływ pierwotniaków na funkcjonowanie osadu czynnego

  Konkurs: OPUS 5 , panel: NZ8

  Kierownik: dr hab. Janusz Fyda

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

 11. Opracowanie filogenezy rodzajów Perisama i Callicore (Lepidoptera, Nymphalidae) z megaróżnorodnych obszarów Andów, z zas...

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: NZ8

  Kierownik: mgr Anna Aleksandra Zubek

  UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

 12. Szacowanie korelacji między heterozygotycznością i dostosowaniem w zmiennych warunkach środowiska u sikory modrej (Cyani...

  Konkurs: OPUS 5 , panel: NZ8

  Kierownik: dr Aneta Izabela Arct

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

 13. Wpyw bakterii Wolbachia indukujacych niekompatybilnosci cytoplazmatyczne na wykrywanie konfliktu plciowego wewnatrz locu...

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: NZ8

  Kierownik: mgr inż. Eoin Martin Kevin Duffy

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

 14. Udział połączeń międzykomórkowych i błon podstawnych w płciowym różnicowaniu się gonad Xenopus laevis i myszy

  Konkurs: SONATA 6 , panel: NZ3

  Kierownik: dr Rafał P. Piprek

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

 15. Bilans stechiometryczny roślinożercy odżywiającego się skoncentrowanym pokarmem: pyłkiem kwiatowym na przykładzie murark...

  Konkurs: PRELUDIUM 6 , panel: NZ8

  Kierownik: mgr Michał Filipiak

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

 16. Znaczenie symbiontów u lądowego gatunku równonoga Porcellio scaber

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: NZ8

  Kierownik: mgr Terezia Horvathova

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

 17. Badania nad genetycznymi podstawami różnic w morfologii włosów u człowieka

  Konkurs: SONATA 8 , panel: NZ8

  Kierownik: dr Ewelina Pośpiech

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

 18. It's all in the family: the overlooked cradle of cooperative bird societies

  Konkurs: POLONEZ 1 , panel: NZ8

  Kierownik: dr Michael Griesser

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

 19. Eksperymentalna ewolucja adaptacji fizjologicznych i behawioralnych u nornicy rudej: podłoże molekularne i symbiotyczne ...

  Konkurs: OPUS 12 , panel: NZ8

  Kierownik: prof. dr hab. Paweł Franciszek Koteja

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

 20. Wpływ warunków wychowu larw na rozwój reprodukcyjnego pasożytnictwa wewnątrzgatunkowego oraz potencjał uczenia się u rob...

  Konkurs: OPUS 12 , panel: NZ8

  Kierownik: dr Karolina Kuszewska

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

 21. Fluktuacje termiczne środowiska oraz zmienność geograficzna pasożyta (nicień owadobójczy, Steinernema feltiae) jako czyn...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: NZ8

  Kierownik: dr hab. Paulina Kramarz

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

 22. Wpływ niestabilnych białek na dostosowanie drożdży Saccharomyces cerevisiae, modelowych komórek eukariotycznych.

  Konkurs: OPUS 1 , panel: NZ8

  Kierownik: dr Katarzyna Tomala

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

 23. Eksperymentalna analiza roli doboru pozytywnego w ewolucji białek u drożdży.

  Konkurs: OPUS 7 , panel: NZ8

  Kierownik: dr Katarzyna Tomala

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

 24. Introgresja genów MHC między dwoma gatunkami Poecilidae.

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: NZ8

  Kierownik: mgr Magdalena Zofia Herdegen

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

 25. Ewolucja w nowych warunkach środowiska - powtarzalność adaptacji i rola systemu kojarzeń

  Konkurs: OPUS 5 , panel: NZ8

  Kierownik: dr Zofia Prokop

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

 26. Molekularny mechanizm okołodobowej plastyczności interneuronów L2 w układzie wzrokowym Drosophila melanogaster

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: NZ3

  Kierownik: mgr Ewelina Katarzyna Kijak

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

 27. Indywidualne zróżnicowanie diety w grupie rodzinnej kooperatywnych drapieżników - rola pozycji społecznej w kształtowani...

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: NZ8

  Kierownik: dr Katarzyna Bojarska

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

 28. Wpływ stanu zapalnego na skłonność mózgu do napadów epileptycznych. Pozapalne zmiany struktury tkanki nerwowej jako wyzn...

  Konkurs: OPUS 3 , panel: NZ4

  Kierownik: dr hab. Zuzanna Setkowicz

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

 29. Wpływ różnorodności zespołów mikroorganizmów glebowych z rejonów zanieczyszczonych metalami ciężkimi na oporność i elast...

  Konkurs: PRELUDIUM 3 , panel: NZ8

  Kierownik: mgr Hamed Azarbad

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

 30. Wpływ interakcji skażenia metalami i zwiększonej depozycji azotu na tempo dekompozycji oraz genetyczną i funkcjonalną ró...

  Konkurs: OPUS 3 , panel: NZ8

  Kierownik: dr hab. Maria Alicja Niklińska

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

 31. Konkurencja w obrębie chimerycznych embrionów jako mechanizm manipulacji płcią potomstwa u ptaków

  Konkurs: OPUS 4 , panel: NZ8

  Kierownik: dr hab. Joanna Rutkowska

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

 32. Mechanizmy modyfikacji przekaźnictwa pobudzającego i plastyczności synaptycznej powstających w korze czołowej szczura po...

  Konkurs: OPUS 4 , panel: NZ4

  Kierownik: prof. dr hab. Grzegorz Władysław Hess

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

 33. Wpływ hormonów steroidowych na parametry zmienności genetycznej w dzikiej populacji ptaków

  Konkurs: SONATA 4 , panel: NZ8

  Kierownik: dr Szymon Drobniak

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

 34. Molekularny mechanizm działania egzogennych związków hormonalnie czynnych w biologii ludzkich ziarniszczaków jajnika....

  Konkurs: OPUS 11 , panel: NZ7

  Kierownik: dr hab. Anna Ptak

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

 35. Vinclozolina jako środowiskowy czynnik zaburzający działanie androgenów w pęcherzyku jajnikowym - badania in vitro.

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: NZ4

  Kierownik: dr Małgorzata Ewa Knet

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

 36. Badania mechanizmów regulujących tworzenie zewnątrzkomórkowych sieci przez fagocyty karpia (Cyprinus carpio L.)

  Konkurs: PRELUDIUM 5 , panel: NZ6

  Kierownik: dr Łukasz Mateusz Pijanowski

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

 37. Neurofizjologiczne mechanizmy leżące u podstaw zwiększonej wydolności nornic rudych selekcjonowanych w kierunku wysokieg...

  Konkurs: PRELUDIUM 7 , panel: NZ4

  Kierownik: mgr Ewa Jaromin

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

 38. Koszty reprodukcji u Chrząszcza grochowego (Callosobruchus maculatus) w optymalnych i stresowych warunkach termicznych.

  Konkurs: PRELUDIUM 11 , panel: NZ8

  Kierownik: mgr Dariusz Krzysztof Małek

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

 39. Rozmiar komórek a zdolność organizmów zmiennocieplnych do funkcjonowania w zróżnicowanych warunkach termicznych i tlenow...

  Konkurs: OPUS 11 , panel: NZ8

  Kierownik: dr hab. Marcin Bartosz Czarnołęski

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

 40. Adaptacje porostów do skażenia metalami ciężkimi, czyli co stanowi o ich sukcesie kolonizacyjnym na obszarach ekstremaln...

  Konkurs: OPUS 12 , panel: NZ8

  Kierownik: dr Kaja Natalia Rola

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

 41. Udział jądra przykomorowego podwzgórza w neuronalnym mechanizmie oreksygenicznego działania relaksyny-3 u szczura

  Konkurs: ETIUDA 5 , panel: NZ4

  Kierownik: lic. Alan Paweł Kania

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

 42. Ocena efektywności punktu kontrolnego wrzeciona (Spindle Assembly Checkpoint) podczas mejozy oocytów myszy

  Konkurs: OPUS 1 , panel: NZ3

  Kierownik: dr hab. Zbigniew Piotr Polański

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

 43. Jajorodność, jajożyworodność i żyworodność: strategie rozrodcze owadów i ich wpływ na morfologię i ultrastrukturę żeński...

  Konkurs: SONATA 1 , panel: NZ4

  Kierownik: dr Wacław Tworzydło

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

 44. Mapa genetyczna kumaków Bombina bombina i Bombina variegata (Anura, Amphibia) - lokalizacja genów determinujących płeć...

  Konkurs: OPUS 5 , panel: NZ8

  Kierownik: prof. dr hab. Jacek M. Szymura

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

 45. Rola wielkości komórek w kształtowaniu allometrii tempa metabolizmu i zależności wielkości ciała od temperatury - doświa...

  Konkurs: MAESTRO 1 , panel: NZ8

  Kierownik: prof. dr hab. Jan Marcin Kozłowski

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

 46. Lokalna endokrynna funkcja rezystyny na poziomie jajnika

  Konkurs: SONATA 2 , panel: NZ4

  Kierownik: dr Agnieszka Małgorzata Rak

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

 47. Molekularne podstawy funkcjonowania ciałka żółtego ciążowego świni w warunkach doświadczalnego ograniczenia działania an...

  Konkurs: SONATA 2 , panel: NZ4

  Kierownik: dr Małgorzata Grzesiak

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

 48. Fizjologiczne podłoże ewolucji wysokiej wydolności tlenowej w liniach nornic rudych z wielokierunkowego eksperymentu sel...

  Konkurs: OPUS 2 , panel: NZ4

  Kierownik: prof. dr hab. Paweł Franciszek Koteja

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

 49. Ewolucja behawioru w modelowym systemie eksperymentalnej ewolucji: wielokierunkowym eksperymencie z doborem sztucznym u ...

  Konkurs: PRELUDIUM 2 , panel: NZ8

  Kierownik: mgr Uttaran Maiti

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

 50. Wpływ interakcji genotyp - środowisko na sukces reprodukcyjny samców Tribolium castaneum

  Konkurs: OPUS 2 , panel: NZ8

  Kierownik: dr Zofia Prokop

  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi