Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki wnioskującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 16 projektów spełniających kryteria wyszukiwania:

 1. Inwestowanie w kapitał ludzki a lokalny rozwój społeczno-gospodarczy. Analiza empiryczna skutków interwencji publicznej ...

  Konkurs: OPUS 9 , panel: HS5

  Kierownik: dr Mikołaj Julian Herbst

  Uniwersytet Warszawski, Instytut Ameryk i Europy

 2. Wpływ wielkich imprez na rozwój regionalny i lokalny: mechanizm i jego składowe

  Konkurs: OPUS 5 , panel: HS5

  Kierownik: dr hab. Marek W. Kozak

  Uniwersytet Warszawski, Instytut Ameryk i Europy

 3. Polskie ośrodki naukowe w europejskiej sieci współpracy- charakterystyka, uwarunkowania, mechanizmy

  Konkurs: OPUS 2 , panel: HS4

  Kierownik: dr Agnieszka Olechnicka

  Uniwersytet Warszawski, Instytut Ameryk i Europy

 4. Mobilność kapitału ludzkiego a rozwój polskich regionów - teoria, model empiryczny i implikacje dla polityki publicznej...

  Konkurs: OPUS 1 , panel: HS4

  Kierownik: dr Mikołaj Julian Herbst

  Uniwersytet Warszawski, Instytut Ameryk i Europy

 5. Mechanizmy partycypacji publicznej w polityce miejskiej polskich ośrodków metropolitalnych - studium porównawcze

  Konkurs: FUGA 5 , panel: HS5

  Kierownik: mgr Katarzyna Maria Romańczyk

  Uniwersytet Warszawski, Instytut Ameryk i Europy

 6. Rola funduszy Unii Europejskiej w rozwoju regionalnym i lokalnym Polski na tle doświadczeń międzynarodowych

  Konkurs: OPUS 14 , panel: HS5

  Kierownik: prof. dr hab. Grzegorz Jerzy Gorzelak

  Uniwersytet Warszawski, Instytut Ameryk i Europy

 7. Problemy finansowe Roberta Lowella a kryzys modernizmu

  Konkurs: OPUS 15 , panel: HS2

  Kierownik: dr Grzegorz Kość

  Uniwersytet Warszawski, Instytut Ameryk i Europy

 8. Zapomniana proza amerykańskiego poety Roberta Lowella

  Konkurs: OPUS 4 , panel: HS2

  Kierownik: dr Grzegorz Kość

  Uniwersytet Warszawski, Instytut Ameryk i Europy

 9. Koniunktura gospodarcza i mobilizacja społeczna w gminach II

  Konkurs: OPUS 3 , panel: HS5

  Kierownik: prof. dr hab. Grzegorz Jerzy Gorzelak

  Uniwersytet Warszawski, Instytut Ameryk i Europy

 10. Kino eksperymentalne a transformacja społeczna: filmy Barbary Hammer.

  Konkurs: OPUS 8 , panel: HS2

  Kierownik: dr Krystyna Mazur

  Uniwersytet Warszawski, Instytut Ameryk i Europy

 11. Zanieczyszczenie powietrza i dobrobyt: społeczno-środowiskowe koszty rozwoju miast

  Konkurs: PRELUDIUM 10 , panel: HS4

  Kierownik: mgr Jakub Julian Rok

  Uniwersytet Warszawski, Instytut Ameryk i Europy

 12. Regionalne przepływy międzygałęziowe jako narzędzie analizy rozwoju opartego na wiedzy

  Konkurs: OPUS 4 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Katarzyna Zawalińska

  Uniwersytet Warszawski, Instytut Ameryk i Europy

 13. Ku behawioralnym analizom interwencji publicznych. Weryfikacja interdyscyplinarnej metodyki badań

  Konkurs: OPUS 7 , panel: HS5

  Kierownik: dr Karol Olejniczak

  Uniwersytet Warszawski, Instytut Ameryk i Europy

 14. Nowe przestrzenie gospodarcze metropolii - struktura, funkcje i powiązania obszarów biznesu na przykładzie kształtującej...

  Konkurs: OPUS 8 , panel: HS4

  Kierownik: dr hab. Maciej Smętkowski

  Uniwersytet Warszawski, Instytut Ameryk i Europy

 15. Globalne hegemonie kapitalizmu a trajektoria urbanizacyjna Polski

  Konkurs: FUGA 4 , panel: HS6

  Kierownik: dr Kacper Pobłocki

  Uniwersytet Warszawski, Instytut Ameryk i Europy

 16. Dyskursy i dylematy rozwojowe lokalnych społeczności Ameryki Środkowej

  Konkurs: OPUS 15 , panel: HS6

  Kierownik: dr Katarzyna Halina Dembicz

  Uniwersytet Warszawski, Instytut Ameryk i Europy